Tehnoteka Žepče

Dana 16.02.2018. u prostorijama UPIP-a Žepče održan je stručni skup na temu: „Uspostava i rad klastera ljekovitog i aromatičnog bilja“, na kojem su prisustvovali članice AgroMAP mreže - predstavnici MSP-a, udruženja i zadruga, PKFBiH, Federalnog agromediteranskog zavoda, te predstavnici medija.

U nasaljenom mjestu Opšenik, koje pripada općini Žepče nedaleko od magistralnog puta M17, živi porodica Mulabdić. Porodica Mulabdić je jedna od rijetkih na našim prostorima koja se može pohvaliti dugoročnom tradicijom u pčelarstvu, jer ove godine njena porodica obilježava 60. godišnjicu bavljenja ovim poslom.

Iako je Hercegovina postala, posebno posljednjih godina, pravi rasadnik smilja i drugog ljekovitog bilja, da nešto takvo nije nemoguće i u pojedinim dijelovima Bosne, potvrđuje naša priča. Skroz na drugom djelu BiH, u Žepču, pokrenuta je destilerija, piše Večernji list BiH.

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče od 2008. godine prati proizvođače i prerađivače ljekovitog i aromatičnog bilja, a od 2012. godine neke od njih prati u organskoj proizvodnji kroz grupnu certifikaciju prema Uredbi Vijeća (EC) No 834/2007.