Tehnoteka Žepče

U nasaljenom mjestu Opšenik, koje pripada općini Žepče nedaleko od magistralnog puta M17, živi porodica Mulabdić. Porodica Mulabdić je jedna od rijetkih na našim prostorima koja se može pohvaliti dugoročnom tradicijom u pčelarstvu, jer ove godine njena porodica obilježava 60. godišnjicu bavljenja ovim poslom.

Pozivamo sve zainteresirane sugrađane da nam se pridružite na prvoj sajamskoj manifestaciji „Dani maline i meda - Malina“ u organizaciji Razvojne agencije Žepče, a pod pokroviteljstvom Općinskog načelnika Mate Zovke.

Razvojna Agencija općine Žepče - RAŽ, u svom programskom djelovanju ima misiju locirati i usmjeravati razvojne potencijale u općini Žepče, te im pružati potporu i stručnu podršku da se potencijali preoblikuju u konkretne projekte.