FIS akcijski katalog - 17.11. - 07.12.2017.
Klikni za detalje!

Vlada ZDK je, prema nalogu kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja, izvršila uplatu treće rata stipendija za 1.486 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2016./2017. godinu u iznosu od 204.100 KM.

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za ovu namjenu u 2017. godini osigurana su sredstva u iznosu od 1.632.800 KM.

Vlada ZDK u kontinuitetu osigurava i vrši isplatu stipendija za 376 studenata-djece branilaca prve godine studija i 1.110 studenata druge i ostalih godina studija.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Web stranica: www.zepce.ba