Izgradnja gradske prometnice: Javni oglas za sporazumno pribavljanja nekretnina

Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07 ), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 36/10, 25/12 i 34/16 ) i čl. 39.Statuta Općine Žepče ( Službeni glasnik Općine Žepče broj:4/09 )  Općinski načelnik objavljuje

JAVNI OGLAS

Radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Odlukom Općinskog vijeća broj:01-23-50/19 od 29.03.2019.godine o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče usvojenog Odlukom  SO –e broj:01-023-85/77 od 10.03.1977. godine ( Sl. glasnik Općine Žepče broj:1/77)  utvrđen je javni interes za izgradnju gradske prometnice od ul.Abdulvehab Ilhamije ( rampa ) do Željezničke postaje i spajanja na ulicu Željeznička.

Općina Žepče pristupa realizaciji projekta izgradnje gradske prometnice od ul. Abdulvehab Ilhamije ( rampa ) do Željezničke postaje i spajanja na ulicu Željeznička, u koju svrhu će se provesti   postupak izvlaštenja nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o izvlaštenju FBiH ( „ Sl. novine FBiH „ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16.

Postupak izvlaštenja obuhvaća nekretnine slijedećih vlasnika:

-          Gračić ( Sejfo ) Fatima

-          Mandura R. Dervišević ( Munib ) Amra

-          Maličbegović ( Dževad ) Sanjin

-          Jahić ( Salim ) Fadil

-          Smailhodžić ( Salim ) Munezeha

-          Uzunović R. Jahić ( Salim ) Fadila

-          Berbić R. Džebić ( Salko ) Ćebira

-          Mrehić-Softić ( Nazif ) Maja

-          Radić ( Marko ) Josip

-          Galić R. Marić ( Juro ) Ana

-          Kostić R. Mitić ( Nikola ) Olga

-          Mitić ( Nikola ) Radojica

-          Mitić R. Radenković Jovanka
 

Pozivaju se navedeni vlasnici nekretnina, radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad nekretninama koje će se izvlastiti u svrhu izgradnje  gradske prometnice.

Svi zainteresirani vlasnici nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije Općine Žepče, ul. Stjepana Radića broj 1. – Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, ured br. 5, svakim radnim danom od 07.00 h – 15.30h.

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje  stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadženim organom uprave.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Općine Žepče i na web stranici Općine Žepče.

ocijeni
(0 glasova)
Zadnji put promjenjen Petak, 10 Maj 2019 14:32
Zepce.Ba - urednik

Tel.: +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

https://www.zepce.ba