Tehnoteka Žepče

U skladu sa zaključkom sa sastanka Općinskog razvojnog tima održanog u ponedjeljak, 11.12.2017. godine, Razvojna agencija Žepče, kao nositelj procesa strateškog planiranja u općini Žepče, najavljuje Javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja općine Žepče za period 2018. – 2027. koja će se održati u četvrtak, 28.12.2017. godine sa početkom u 11:00 sati u Sali Općinskog vijeća Žepče.

Građankama i građanima općine Žepče, općinskim vijećnicama i vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine Žepče, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim zainteresiranim osobama, Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče oglašava i upućuje:

Građankama i građanima općine Žepče, općinskim vijećnicama i vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine Žepče, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim zainteresiranim osobama, Služba za gospodarstvo i finansije Općine Žepče oglašava i upućuje JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU:     

U sali OV Žepče, u srijedu 18.05.2016. godine u 10.00 sati, održana je Javna rasprava na Nacrt Zakona o javnom okupljanju koju je organizovalo Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o javnom okupljanju u općini Žepče bit će održana u srijedu, 18. maja 2016. godine sa početkom u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Žepče.

Općinsko vijeće Žepče je na 30. Sjednici, održanoj 24.11.2015.godine, utvrdilo Nacrt Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2016.godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2016.godinu. Donesen je Zaključak da se otvara javna rasprava koja će trajati do 15.12.2015.godine.

U prepunoj dvorani Doma kulture u Žepču, danas 23.2.2015. godine sa početkom u 12,00 sati održana je javna rasprava na predloženu trasu autoceste Tuzla-Žepče priključak na koridor Vc. Riječ je o trećoj javnoj raspravi na ovu temu. Na početku je prisutne pozdravio i u temu uveo načelnik Općine Žepče Mato Zovko.

Temeljem članka 44. Statuta općine Žepče (“Službeni glasnik općine Žepče”, broj 1/03)  i članka 37.  Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine  Zeničko-dobojskog kantona”, broj 02/04), Općinski Načelnik, daje Oglas za provođenje Javne rasprave na predloženu TRASU AUTOCESTE TUZLA - ŽEPČE  - priključak na koridor Vc.