Agencija za statistiku BiH po prvi put je utvrdila indeks potrosackih cijena po standardima Evropske unije. Na bazi snimanja cijena 624 zivotna proizvoda u 12 najvecih bh. gradova utvrdjeno je da je inflacija, koja se najdirektnije odrazila na standard, u cijeloj zemlji prosle godine iznosila 6,12 posto, da bi u prva tri mjeseca ove iznosila svega 0,7 posto.
Ocijenjeno je da je uzrok inflacije prosle godine bilo uvodjenje poreza na dodanu vrijednost od 17 posto na sve proizvode i usluge, ali da je nakon toga vec i aprilu 2006. doslo do smirivanja. U prva tri mjeseca ove godine, a po svemu tako je i u ostalim mjesecima, cjenovna inflacija u BiH je medju najnizim u Evropi. Prema podacima EUROSTAT-a, indeks potrosackih cijena u 13 zemalja EU, koje koriste euro kao valutu, u februaru 2007. iznosio je 2,1 posto. Od svih zemalja EU najveca inflacija bila je u Madjarskoj (9 posto), a najmanja na Malti (0,8 posto). U BiH je u tom razdoblju bila svega 0,6 posto. Avaz
(0 glasova)