Ratko Mladić danas će se prvi put pojaviti u Haškom tribunalu gdje će mu biti pročitana optužnica od 11 tačaka o kojoj će moći da se izjasni odmah ili u roku od 30 dana.
Pretpretresni sudija je Alfonso Ori, a prvo istupanje Mladića pred sud, koje je zakazano za 10 sati u glavnoj sudnici, televizije će direktno prenositi.

Mladićev advokat Miloš Šaljić rekao je jučer Srni da se Mladić na prvom pojavljivanju pred Haškim sudom tražiti odlaganje od 30 dana kako bi proučio optužnicu.

On je naveo da je će uz Mladića na prvom pojavljivanju pred sudom biti beogradski advokat Aleksandar Aleksić, što je privremeno rješenje.

Sekretarijat Tribunala juče je odlučio da Maldića na prvom pojavljivanju zastupa advokat Aleksić.

"Branioce još nismo odredili. Privremeno je to advokat Aleksić, dok ne imenujemo nekoga ko će Mladića zastupati", rekao je Šaljić.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) uhapšen je u Srbiji 26. maja i doveden u sjedište Haškog trinunala 31. maja. Pravilnik predviđa da optuženi, bez odgađanja, bude doveden pred pretresno vijeće kome je predmet dodijeljen, ili pred sudiju tog pretresnog vijeća, i bude formalno optužen.

Druga izmijenjena i dopunjena optužnica, koja je juče postala operativna, Mladića u 11 tačaka tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u BiH od 1992. do 1995.

Kao i u predmetu protiv Radovana Karadžića, broj tačaka optužnice redukovan je sa 15 na 11, optužba za saučesništvo u genocidu je povučena. Tačka optužbe za genocid podijeljena je na dvije - prva se odnosi na Srebrenicu, a druga na osam opština BiH: Bratunac, Foču, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Vlasenicu i Zvornik.

Pravilnik predviđa da na prvom istupanju pred sud Sudsko vijeće ili sudija pročita ili naloži da bude pročitana optužnica na jeziku koji optuženi razumije i uvjeri se da je on razumio optužnicu.

Vijeće ili sudija obavještavaju zatim optuženog da će on u roku od 30 dana od prvog istupanja na sud biti pozvan da se izjasni da li je ili nije kriv po svakoj od tačaka optužnice. Ako to zatraži, optuženi može odmah da se izjasni o krivici po jednoj ili više tačaka optužnice.

Ukoliko se optuženi ne izjasni o krivici ni na prvom ni na ponovnim istupanjima pred sud, u njegovo ime se navodi da se izjašnjava da nije kriv.

Sekretar Tribunala može, kada je to u interesu pravde, da dodijeli jednog od dežurnih branilaca da na prvom stupanju pred sud zastupa optuženog. Ako u roku od 30 dana od prvog stupanja pred sud nije angažovao stalnog branioca i nije obavijestio sud o namjeri da se sam brani, stalnog branioca će imenovati sekretar suda.
(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba