Porezna uprava Federacije BiH objavila je na internetskoj stranici pregled dužnika čija su dugovanja po osnovu direktnih poreza i doprinosa na dan 30.06.2012. godine iznosila preko 1.000.000 KM, među kojima su i 4 žepačka preduzeća.

"GORJE" D.O.O. - 2.289.105,63KM

"MAHNJAČA ILZO" D.D. - 2.170.706,07KM

"KRIVAJA ŽEPČE" D.O.O. - 2.153.881,58KM

ZOVKO D.O.O. - 1.781.839,58KM

Ova 4 preduzeća ukupno su dužna 8.395.532,86KM po osnovu direktnih poreza i doprinosa.

Porezna uprava Fedracije BiH u saopćenju naglašava da podatke o dugovanjima po osnovu direktnih poreza i doprinosa nije mogla objavljivati sve do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, jer su se smatrali poreznom tajnom.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH koji je stupio na snagu u martu 2012. godine propisana je mogućnost davanja podataka o dospjelom, a neplaćenom dugu na zahtjev sredstava javnog informisanja.

Osim sredstava javnog informisanja, navedenim izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH propisano je da se podaci o dospjelom, a neplaćenom dugu pored sudova, tužilaštava, MUP-a, mogu dati i Vladi Federacije BiH, Parlamentu Federacije BiH, vladama kantona, skupštinama kantona, gradonačelnicima, gradskim skupštinama, općinskim vijećima, svim federalnim organima uprava i upravnim organizacijama koji su dužni dobijene informacije čuvati kao poreznu tajnu.

Porezna uprava napominje da se podaci o dugovanjima po osnovu direktnih poreza i doprinosa dati u tabelarnom pregledu na dan 30.06.2012. godine svakodnevno mijenjaju, što znači da su neki porezni obveznici-dužnici u međuvremenu djelimično ili u cijelosti izmirili dužne obaveze, ali nakon navedenog roka.

Zbog velikog broja poreznih obveznika i promjenjivosti podataka Porezna uprava Federacije BiH će ubuduće podatke o stanju duga objavljivati kvartalno putem web stranice.

(1 Glasaj)

Autor teksta

Zepce.Ba

Tel.:   +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba
Snimi dodatak