U Bosanskoj Dubici usljed obilnih padavina nabujale pritoke i vodotoci ugrožavaju domaćinstva i putne komunikacije na podučju te općine. Na području općine zaplavljeno je više od 50 domaćinstava, a trenutno nema poplavljenih objekata.

Šef Odsjeka Civilne zaštite Bosanska Dubica Đuro Trubarac je potvrdio da je zbog izlijevanja rijeke Knežica iz korita, u selima Milića Gaj i Veliko Dvorište, došlo do prekida putne komunikacije Bosanska Dubica - Prijedor, a u mjestu Knežica zaplavljeno je dvadesetak domaćinstava.

Također, došlo je i do izlivanja Moštanice na lokalnom putu u selu Božići, a u Vriocima na putu prema Bosanskoj Kostajnici, usljed izlivanja Mlječanice, zaplavljeno je 10 domaćinstava.

Vodostaj Une na području općine Bosanska Dubica raste, ali je još ispod nivoa kada se proglašavaju redovne mjere zaštite od poplava.

"Brzina rasta je 15 centimetara na sat i trenutno iznosi 310 centimetara", rekao je Trubarac.

Redovne mjere zaštite od poplava proglašavaju se na 380 centimetara, a štab Civilne zaštite prati stanje na terenu i u slučaju potrebe preduzimat će neophodne mjere radi sprečavanja eventualnih posljedica od obilnih padavina.

(0 glasova)
Označeno