Nakon uspješne saradnje na projektu BEAR, općine Teslić, Žepče i Tešanj su aplicirale na poziv Delegacije EU u BiH za projekat COBEAR radi realizacije zajedničkih ciljeva. Tim povodom održan je zajednički sastanak kojem su prisustvovali načelnici općina Teslić, Žepče i Tešanj, predstavnici razvojnih agencija i službi, te predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj.

Tokom sastanka, direktor Agencije za razvoj TRA predstavio je projektne aktivnosti za implementaciju projekta COBEAR, te istakao da će ovaj projekat obuhvatiti četiri industrijska sektora – metalopreradu, drvopreradu, tekstil i kožu, te prehrambeni sektor.

Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog razvoja u općinama Teslić, Žepče i Tešanj, te poboljšanje poslovnog ambijenta, jačanje konkurentnosti privrednih subjekata i zapošljavanja na području ove tri općine.

(0 glasova)
Označeno