Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novic cvrsto vjeruje da bi 1. jula moglo poceti testno izdavanje biometrijskih pasosa, a tada bi se mogla dati i ocjena da li je BiH spremna za bezvizni rezim sa zemljama Evropske unije kada je u pitanju izdavanje pasosa.
Novic je ovo izjavio nakon danasnjeg sastanka u Sarajevu s predstavnicima svih minstarstava unutarnjih poslova u BiH te Ministarstva za lokalnu samoupravu iz RS-a i ministarstvima pravde u FBiH koja su nadlezna za maticne knjige, uvjerenja o drzavljanstvu i drugo. Sastanku je prisustvovao i sef Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kourkoulas. On kaze da je cilj sastanka bio da se uozbilji cijeli proces izdavanja biometrijskih pasosa. Na sastanku je prezentirano sta je postignuto, sta su planirane aktivnosti i odredjeni su precizni rokovi za nadlezne institucije. Ministar civilnih poslova je istaknuo i da je uspjesno zavrsena tenderska procedura na kojoj je pobijedila njemacka firma Bundesdrukerei, s kojom se potpisivanje ugovora ocekuje u desetak dana. Dalje je naveo da nece biti nikakvih problema u finansiranju projekta izdavanja biometrijskih pasosa, pri cemu ce se nastojati da gradjani ne placaju vecu cijenu od sadasnje. Da bi se doslo do izdavanja biometrijskih pasosa potrebno je ostvariti niz sigurnosnih uvjeta. Novic kaze da ga raduje da je u tom smislu postignut odredjeni napredak, ali je naglasio da ce delegacija Evropske komisije posjetiti BiH u martu i da ce sama odluciti u kojem ce entitetu, kantonu ili opcini vrsiti licni uvid u pripremu za izdavanje biometrijskih pasosa. Zato je Novic od svih odgovornih faktora zatrazio da se dodatno posvete ovom poslu. I sef Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kourkoulas je upozorio da za sigurnost biometrijskih pasosa moraju biti sigurni dokumenti na osnovu kojih ce se oni izdavati (rodni listovi i uvjerenja o drzavljanstvu), sto zahtijeva znacajan napor svih institucija, ukljucujuci opcine. - Pozitivni efekti nece biti vezani samo za liberalizaciju viznog rezima, vec ce cijeli proces izdavanja dokumenata biti znatno olaksan nakon digitalizacije, kazao je Kourkoulas, navodeci da samo Opcina Centar Sarajevo godisnje izda cak 900.000 takvih dokumenata. (FENA)
(0 glasova)