Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine u cilju implementacije YES Stretegije i jačanja omladinske strukture i kapaciteta organizovao je u periodu 12.-14.12.2014. godine Prvu stručnu edukaciju za omladinske lidere Crvenog križa. Edukacija je održana u Domu za mlade Crvenog križa Kantona Sarajevo u Vogošći.

Edukaciju je prošlo 40 omladinskih lidera iz strukture Crvenog križa FBiH i Distrikta Brčko. Stručna radionica je organizirana sa namjenom osnaživanja volonterskih kapaciteta, te pružanja mogućnosti mladim volonterima Crvenog križa za ličnim usavršavanjem, kako bi aktivnije i značajnije doprinijeli razvoju Međunarodnog pokreta Crvenog križa.

Ciljevi stručne edukacije su bili: Detaljno upoznavanje historijata, misije i programskih aktivnosti Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca; Sticanje dodatnih i naprednih, praktičnih znanja i vještina primjenjivih u radu organizacija Crvenog križa uključujući projektni, organizacioni, uredski i event management; Upoznavanje sa ciljevima i aktivnostima Evropske omladinske mreže; i Kreiranje novih poznanstava značajnih za aktivno djelovanje u narednom periodu.

Tokom stručne edukacije obrađene su sljedeće teme:
- Diseminacija o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
- Humanitarna diplomatija i društvene mreže
- Liderske vještine
- Vještine komunikacije
- PR – Odnosi s javnošću
- Priprema i realizacija PRESS konferencije
- Projekt menadžment i izrada logičke matrice
- Event management
- European Youth Network
- Youth Engagement in the RCRC Movement

Gost predavač na stručnoj radionici omladinskih lidera Crvenog križa, pored aktivnih mladih volontera Crvenog križa FBiH bio je Bas van Rossum, predsjedavajući Evropske omladinske mreže Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Učesnike je pozdravio i generalni sekretar Crvenog križa FBiH, Namik Hodžić i izrazio podršku Crvenog križa FBiH jačanju strukture mladih i osnaživanju volonterskih kapaciteta, te razvijanju dobre saradnje putem razmjene iskustava volontera.

Svim učesnicima su po završetku stručne radionice dodijeljeni certifikati, a predsjedavajućem Evropske omladinske mreže i organizacije koja je omogućila njegov dolazak, holandskom Crvenom križu, uručene su zahvalnice.

Organizaciju Crvenog križa općine Žepče na ovoj edukaciji su predstavljali Magdalena Lupić u svojstvu lidera mladih, te Senaid Ajan kao stručni predavač i edukator.

Kao najvažniji zaključak ove edukacije jeste potpisivanje inicijative za formiranje organizacije mladih na nivou društva Crvenog križa/krsta i Crvenog plumjeseca Bosne i Hercegovine.

Učesnici radionice su potpisali "Inicijativu mladih volontera Crvenog križa za formiranje strukture mladih na nivou Društva Crvenog krsta/križa BiH". Inicijativu je podržao i Bas van Rossum, predsjedavajući Evropske omladinske mreže (EYN) Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji je bio i jedan od predavača tokom radionice.

Inicijativa je danas upućena Stručnoj službi Društva CK/K BiH, čime su učinjeni prvi zvanični koraci ka realizaciji ove ideje.

U prilogu možete pročitati tekst Inicijative...

(1 Glasaj)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba