Kao odgovor na dugoročne potrebe nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. godine, Vlada Japana se obavezala da će uložiti sredstva u iznosu od 6,2 miliona KM za finansiranje dva projekta: Upravljanje rizicima od klizišta i Sanaciju i rekonstrukciju Centara za djecu s invaliditetom u Bosni i Hercegovini (BiH).

Ovu odluku danas je objavio japanski ambasador u BiH, Hideo Yamazaki, u prisustvu zamjenice rezidentnog predstavnika UNDP-a, Zahire Virani i vršioca dužnosti voditelja ureda IOM-a, Harryja Smitha. Planirano je da realizacija oba ova jednogodišnja projekta počne u martu 2015. godine.

Klizišta su stalna opasnost u BiH i ona predstavljaju jedan složen i sve veći problem za sve nivoe vlasti, a posebno za lokalne zajednice pogođene klizištima. Prema Procjeni potreba za oporavkom, poplave u maju 2014. godine aktivirale s= u više od 3.000 klizišta širom zemlje, što je dovelo do uništenja gotovo 2.000 kuća.

“Finansiranje ova dva projekta dio je sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poplava u iznosu od 5 milijuna EUR (približno 10 milijuna KM) na koje se Japan obavezao na donatorskoj konferenciji u julu 2014. godine. Kroz program dodjele bespovratnih sredstava lokalnim zajednicama, program bespovratne pomoći van projekata, kao i kroz takozvani dopunski budžet koji je korišten za potporu projekata ovih dviju UN-ovih agencija, Japan će Bosni i Hercegovini osigurati gotovo 27 milijuna KM pomoći nakon poplava, što je više nego dvostruki iznos na koji se u početku obavezao,“ rekao je Japanski ambasador u BiH Hideo Yamazaki.

Projektom Upravljanja rizicima od klizišta u vrijednosti od 5 miliona KM, koji će implementirati Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), osigurat će se konkretna podrška lokalnim vlastima na 9 područja pogođenih klizištima i poplavama (Doboj, Goražde, Maglaj, Srebrenik, Tuzla, Vogošća, Zenica, Zvornik i Žepče) za sanaciju i stabilizaciju klizišta putem ulaganja s ciljem smanjenja rizika, te za jačanje kapaciteta za upravljanje klizištima i njihovo praćenje. Time će se osigurati sanacija 10 lokacija ugroženih klizištima, što će imati pozitivan efekat na živote više od 4.400 ljudi u više od 1.200 stambenih jedinica, ublažiti prijetnje po sigurnost ljudi, doprinijeti ponovnom osiguranju egzistencije i osigurati ulaganja u razvoj. Pored toga, ovim projektom će se podržati izrada prve sveobuhvatne analize postojećeg pravnog, institucionalnog i okvira politika za upravljanje klizištima u Bosni i Hercegovini, kako bi se dala procjena nedostataka te preporuke za strukturalna poboljšanja.

„Mi u UNDP-u smo zahvalni Vladi Japana što nam je povjerila sredstva namjenjena ublažavanju rizika od klizišta u BiH. Ova inicijativa je dio širih napora UNDP-a usmjerenih ne samo na oporavak područja pogođenih poplavama, već i na napredovanje zemlje ka održivom razvoju kroz smanjivanja rizika i jačanje otpornosti na elementarne nepogode.  Zadovoljstvo nam je što radimo u partnerstvu s Vladom Japana, kao i s vladama FBiH i RS, koje su potvrdile da će sufinansirati ovaj projekat,“ rekla je zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH, Zahira Virani.

S obzirom na to da djeca s invaliditetom i dalje predstavljaju jednu od najranjivijih kategorija stanovništva u BiH, a da zemlji nedostaju službe za podršku upravo ovoj kategoriji stanovništva, Vlada Japana će uložiti još 1,2 miliona KM u Projekat sanacije i rekonstrukcije Centara za djecu s invaliditetom. U okviru ovog projekta, koji će implementirati Međunarodna organizacija za migracije (IOM), bit će izvršena sanacija i rekonstrukcija pet Centara za djecu s invaliditetom koji su pretrpjeli štete od poplava u maju 2014 godine, i to u Derventi, Orašju, Bijeljini, Srpcu i Prijedoru. Time će se osigurati da ovi centri mogu u potpunosti nastaviti ili početi s radom u kvalitetnijim objektima. U realizaciji ovog projekta primjenjivat će se principi podizanja kvaliteta prilikom ponovne izgradnje (building-back-better) kako bi se osigurala maksimalna isplativost projekta nakon njegovog završetka i time omogućilo općinama da budu u stanju i dalje pružati podršku ovim centrima kada ovaj projekat bude okončan.

„Podrška ranjivim kategorijama stanovništva predstavlja ključni element rada IOM-a u Bosni i Hercegovini, a ova organizacija je na sebe preuzela važnu ulogu u naporima na ublažavanju posljedica poplava u ovoj zemlji usmjerivši se na porodice koje su morale iseliti iz svojih kuća u objekte za privremeni smještaj. Djeca s invaliditetom u BiH suočavaju se sa stigmom, diskriminacijom i neinformiranošću ljudi o invaliditetu, a osobe koje o njima vode brigu nemaju socijalnu podršku. Zahvaljujući podršci Vlade Japana osigurat će se da rekonstruirani centri ponovo budu u stanju djeci i mladim ljudima s invaliditetom pružati mogućnost da maksimalno iskoriste svoj potencijal za učenje i uživaju u poticajnom okruženju u kojem će učestvovati u obrazovnim i rekreativnim aktivnostima, a njihovim porodicama osigurati predah koji im je itekako potreban,“ istakao je Harry Smith, vršilac dužnosti voditelja ureda IOM-a u Sarajevu.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba