Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje konkurentnosti i pristupa tržištima proizvođačkim organizacijama (PO) u sektoru jagodastog voća i sektoru mljekarstva.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu preuzeti paket Javnog poziva na web stranici USAID/Sweden FARMA II projekta http://farmabih.ba/bs/press/pozivi/grantovi

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese , te na papiru u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka ili Mostar), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 15. septembra, 2016. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke u Sarajevu 17. avgusta 2016. godine u 11:00 sati, u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Branislava Đurđeva 10 i u
Banjoj Luci 19. avgusta 2016. godine u 11:00 sati, u prostorijama Privredne Komore RS, Đure Daničića 1/II, na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva.

Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila do 10. avgusta u 11:00 sati).

Sva pojašnjenja i uputstva će biti objavljena putem e-mail adrese ili na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.

GRANTOVI: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI U SEKTORU JAGODASTOG VOĆA

GRANTOVI: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI U SEKTORU MLJEKARSTVA

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Tel.:   +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba