Tri miliona eura bespovratnih sredstava bit će uskoro na raspolaganju malim i srednjim preduzećima u našoj zemlji. Poseban tretman pri donošenju konačne odluke o tome ko će dobiti novac, imat će preduzeća koja su pretrpjela štete tokom poplava 2014. gogine.

Radi se, naime, o projektu EU ProLocal, kojeg zajednički finansiraju EU i Vlada Njemačke, a implementira GIZ.

Prema riječima šefa Kooperacije Delegacije EU u BiH Melvina Asina, ovaj program samo je nastavak aktivnosti pružanja ekonomske i socijalne podrške firmama koje su pogođene polavama. Naglasio je da će ova sredstva pomoći da se prebrode prepreke, kupe potrebni materijali i sačuvaju radna mjesta.

-"Drago mi je što imam priliku pridružiti se kolegama iz GIZ-a povodom objavljivanja prvog javnog poziva. ProLocal je nastavak naših aktivnosti na pružanju ekonomske i socijalne podrške područjima koja su pogođena poplavama. Prethodno smo pružili podršku poslovnim subjektima da prebrode neposredne posljedice poplava. Pomogli smo im da nabave novu opremu, obnove pogone i nabave materijale. Kao rezultat toga dogodio se oporavak kompanija i sačuvanje radnih mjesta. Ovaj projekt je sljedeći korak u kreiranju konkuretnosti, stimuliranju rasta te kreiranja novih radnih mjesta. Zajedno sa GIZ-om i drugim njihovim partnerima koji zajedno provode tri projekta za koja su dodjeljenja 19 miliona eura sredstava iz EU, nadamo se da će ti projekti u sljedeće tri godine imati veliki učinak i stimulirati rast", kazao je Asin.

Karin Horhan, menadžerica programa EU ProLocal, naglasila je kako je ProLocal zajednički projekt EU i Vlade Njemačke, a da je njegova ukupna vrijednost 13 miliona eura. Program ima za cilj da doprinese većoj konkurentosti i povećanju proizvodnje u drvno-prerađivačkom, metalo-prerađivačkom, agrobiznisu i turizamu u dvadeset odabranih općina.

Na konkuretnost preduzeća, naročito malih i srednjih, utiče poslovno okruženje. Radimo na tome da pomognemo općinama da bolje odgovaraju potrebama privatnog sektora. Stvaranjem pogodnog poslovnog okruženja općine će biti u stanju da privuku nova ulaganja. Program je usmjeren na konkretne prepreke za dalji razvoj općina i očekuje se da će imati učinak na posao oko 1500 malih farmera i 900 kompanija, kaže Horhan.

Od tri miliona eura, dva miliona će biti dodijeljena pojedinačnim preduzećima, a jedan milion dodjeljuje se partnerstvima.

-"Pored malih preduzeća i partnerstva, aplicirati mogu općinske razvojne agencije, univerziteti i druge istraživačke institucije koje podržavaju razvoj malih i srednjih preduzeća u navedenim sektorima. Sve planirane aktivnosti moraju se ostvariti u 20 odabranih općina", istakao je Gligor Stojkov, ekspert za grant i inovacije EU ProLocal.

-"Većina bespovratne pomoći za pojedinačna preduzeća bit će između 15 i 50 hiljada eura, dok je za partnerstvo predviđeno između 25 i 100 hiljada eura. Bespovratna sredstva će omogućiti kompanijama da uvedu nove i poboljšaju postojeće proizvode, modernizuju proizvodnju, unaprijede način poslovanja, znanje i vještine svojih uposlenika i da razviju svoje brendove ako smatraju da je to važno", kazao je Stojkov.

Za sredstva je moguće aplicirati iz sljedećih općina:

Lokalitet 1: Prijedor, Prnjavor, Derventa, Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac;

Lokalitet 2: Zenica, Gračanica, Brčko, Teslić, Tešanj i Žepče;

Lokalitet 3: Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški , Prozor-Rama, Jablanica i Konjic

Rok za predaju aplikacija je 30. novembar.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba