Nedostatak dobre volje jedini je razlog zbog kojeg se ne rješava problem stomatološke zaštite osoba sa invaliditetom u FBiH

-U ovoj zemlji je lakše dobiti uputnicu za estetsku operaciju nego riješiti gorući problem s kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom. Godinama nailazimo na zidove u institucijama kojima je u opisu posla da riješe problem koji dotiče populaciju od preko dvadeset hiljada osoba. Radi se, dakle, o dvadeset hiljada ljudi koji već u dobi od 20 godina ostaju bez zuba, što je uzrokovano dijelom zbog terapija koje primaju i koje izazivaju propadanje zuba, a najvećim dijelom zbog činjenice da se ne rješava problem, odnosno ne omogućava im se osnovno ljudisko pravo – pravo na zdravstvenu zaštitu. Našoj djeci se mora pod hitno omogućiti da u stomatološkim ustanovama dobiju mogućnost da im se stomatološki zahvati rade u općoj anesteziji, kazala je danas na konferenciji kojom je ozvaničen početak kampanje Koga boli moj zub, Danijela Kegelj iz Udruge Vedri osmijeh iz Mostara. Osobe sa invaliditetom u našoj zemlji diskriminirane su kada je u pitanju stomatološka zaštita. Trenutno je kompletna usluga za njih moguća samo u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH – na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja
obavezuje državu da pruža osobama sa invaliditetom isti obim i kvalitet zdravstvenih
usluga i programa koji se pružaju ostalim građanima. Servisi zaštite trebaju biti trajno
dostupni svima bez razlike i bez diskriminacije. Zakon o pravima i obavezama
pacijenata FBiH garantira pravo na dostupnost zdravstvene zaštite. Kada su u pitanju
osobe sa invaliditetom, navedena prava se ne poštuju, posebno u sferi pružanja
stomatološke zaštite, iako su prava zagarantirana sistemom zdravstvene zaštite u
Federaciji BiH.

Nevladina organizacija Inicijativa i civilna akcija (ICVA) u okviru koalicije „Jednakost za sve“ implementira projekt Sprečavanje diskriminacije u pristupu stomatološkoj zaštiti za osobe sa invaliditetom i kampanju od društvenog interesakoja se fokusira na iznalaženje rješenja za uvođenje prilagođene stomatološke zaštite uz opću anesteziju u javne zdravstvene ustanove u FBiH.

- Ono što ovaj problem čini još većim jeste činjenica da za rješavanje ovoga problema nema ni zakonskih ni finansijskih prepreka. Radi se o dobroj volji, dogovoru i angažmanu nadležnih ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenih osiguranja i zdravstvenih ustanova, kazala je Vesna Vukmanić ispred ICVA-e.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba