US Alumni asocijacija u Bosni i Hercegovini osnovana je 2004. godine s misijom da podrži pozitivne promjene u bh. društvu i s ciljem postizanja mira i prosperiteta u BiH. Asocijacija aktivno radi na poticanju tih promjena kroz implementaciju projekata usmjerenih na demokratski i ekonomski razvoj, usvajanje novih tehnologija i inovacija te promociju edukacije i nauka.
Profesor na Katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Almir Peštek smatra kako se u Bosni i Hercegovini moraju učiniti mnoge stvari kako bi se uz turističke potencijale koje zemlja posjeduje otvorila nova radna mjesta i u budžet slili milioni maraka narednih godina.