Prikazuje članke prema oznakama: undp

EU Program za oporavak od poplava - uspostavljanje normalnih uslova za život -pozitivan ishod za više od 610.000 ljudi. Direktor Vodovoda u Orašju, Vidan Vidović kaže da nije bilo pomoći EU, ovaj objekat ne bi mogao da bude obnovljen ni za narednih deset godina.

EU Program za oporavak od poplava - uspostavljanje normalnih uslova za život – pozitivan ishod za više od 610.000 ljudi. U sklopu EU Programa obnovljena su 63 mosta, 51 putna dionica i 31 objekt za vodosnabdjevanje i sanitaciju koje koristi više od 610.000 ljudi.

EU Program za oporavak od poplava - uspostavljanje normalnih uslova za život -pozitivan ishod za više od 610.000 ljudi. Radmila Vukadin je poslije poplava nekoliko dana spavala u uništenom stanu bez vode i struje. Nakon što je njen dom obnovljen u okviru EU Programa za oporavak od poplava, cijelu noć je sjedila i gledala u plafone i zidove ne vjerujući da je njenim patnjama došao kraj. Sada radi slike od suhog cvijeća, čita knjige, pravi tepihe i čuva unuke.

EU Program za oporavak od poplava- uspostavljanje normalnih uslova za život - pozitivan ishod za više od 610.000 ljudi. Putem jedne od pet komponenti EU Programa koja se bavi obnovom javnih institucija i usluga koje one pružaju između ostalog obnovljeno je i šest zdravstvenih ustanova koje opslužuju 288.380 ljudi.

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu jačanja lokalne demokratije/demokracije (lod-iv) za korištenja sredstava  budžeta/proračuna Općine Žepče za 2016. godinu.

EU Program za oporavak od poplava - uspostavljanje normalnih uslova za život -pozitivan ishod za više od 610.000 ljudi. Putem jedne od pet komponenti EU Programa koja se bavi obnovom javnih institucija i usluga koje one pružaju između ostalog obnovljeno je, odnosno opremljeno 156 škola i 12 obdaništa za više od 71.800 učenika i djece.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini poziva sva zainteresirana mala i srednja preduzeća (MSP-ovi) i zadruge iz BiH da podnesu prijavu za sudjelovanje u projektima „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“, „Čist Vrbas“ i „EU Program oporavka od poplava“, kroz povezivanje u lance vrijednosti i otkup maline.

U sklopu projekta „Zajedno za održiv razvoj ruralnih područja„  koji se realizira u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“, predstavnici Udruge za održiv razvoj UzoR Žepče dana 16.07.2015. godine proveli su anketu građana u gradu Žepču, te time najavili početak istraživanja koja će se provesti po mjesnim zajednicama općine Žepče.

U četvrtak 12.02.2015. godine sa početkom u 11 00 sati u Sali OV Žepča Udruga za održiv razvoj UzoR Žepče prezentirala je projekat pod nazivom  „Zajedno za održiv razvoj ruralnih područja“, a koji se se realizira u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoc (IPA) u iznosu od  2 miliona eura.

U okviru projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV u srijedu 28.01.2015. god. sa početkom u 11 sati u uredu načelnika Općine Žepče Mate Zovke upriličena je ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora sa organizacijama civilnog društva za provedbu aktivnosti na teritoriji općine Žepče.

Stranica 3 od 4