U drugoj sedmici akcije inspektora rada u Zenicko - dobojskom kantonu prijavljeno je hiljadu novih radnika. Time je broj novoprijavljenih radnika u ZDK od pocetka juna, kad je objelodanjena namjera inspekcija u FBiH da provode akciju provjere radnog statusa, povecan na 4.873, sto je sestina svih novoprijavljenih u FBiH (30.000).
Ocekuje se da ce do kraja jula akcija inspektora rezultirati sa oko 6.000 prijavljenih radnika. - U akciji ucestvuje 63 inspektora, koji su u 1.142 pregleda provjeravali status 13.365 radnika, te evidentirali 208 radnika "na crno". Izdata su 272 prekrsajna naloga, a kazne koje ce poslodavci platiti u ovim nalozima je 165.580 KM, kaze Ibrahim Avdagic, prvi covjek inspekcije ZDK. A.Dzonlic
(0 glasova)
Označeno