Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zenicko - dobojskog kantona odobrila je poticajna sredstva za razvoj privrede za jos tri preduzeca u ovom kantonu, a izmedju ostalih i preduzecu "Maric-Zepce".
Na ime subvencioniranja administrativnih troskova izgradnje proizvodnog objekta u Visokom, povrsine oko 760 kvadratnih metara, Vlada je preduzecu «Tref» Visoko odobrila subvenciju u iznosu od deset hiljada KM. Preduzecu «Maric-Zepce» Zepce vlada je odobrila 10.000 KM na ime podrske uvodjenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000, a «Tvornici cementa Kakanj», odobreno je 15.000 KM za uvodjenje i certificiranje sistema upravljanja kvalitetom po OH SAS 18001:1999 standardu.
(0 glasova)
Označeno