Prikazuje članke prema oznakama: jp komunalno

Jedna od glavnih žepačkih saobraćajnica, Mala Trzna, danas u posllijepodnevnim satima, privremeno je zatvorena za saobraćaj svih vozila, a službenici PU Žepče saobraćaj preusmjeravaju na alternativne ulice.

Iz JP „Komunalno“ Žepče uputili su apel korisnicima gradskog vodova da što prije provjere šahtove, vanjske česme i ostala mjesta na kojima je uslijed otapanja zamrznutih cijevi moglo doći do puknuća i curenja vode, te da eventualne kvarove što prije prijave u ovo preduzeće.

Svim građankama i građanima Žepča, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, želimo da nastupajući Božić provedu u sreći, miru i blagostanju, sa svojim najdražim.

Članom 6 Odluke Općinskog vijeća Žepče o sistemu organizovanog prikupljanja otpada na području općine Žepče, definisano je da će dinamiku provođenja Odluke po pojedinim mjesnim zajednicama odrediti nadležna općinska služba u skladu sa mogućnostima JP „Komunalno“ Žepče.

Još jedna programska aktivnost Crvenog križa općine Žepče u sklopu projekta "Smijehom strah pokrijem" urađena je u srijedu, 30.11.2016. godine. U sklopu ovog projekta upriličene su kreativne radionice sa prvim razredima OŠ "Žepče".

JP Komunalno Žepče obavještava korisnike gradskog grijanja, da je u prijepodnevnim satima došlo do kvara u kotlovnici, te je isporuka toplotne energije bila svedena na minimum. Kvar je saniran, te je isporuka toplotne energije vraćena u normalan nivo snabdijevanja.

Iz JP „Komunalno“ Žepče sve korisnike Gradske tržnice,  prodavce i kupce,  da je od 26.11.2016. godine na istoj lokaciji ponovo dozvoljena prodaja mliječnih i suhomesantih proizvoda.

Općina Žepče je nabavila novih 50 kontejnera i 100 PVK kanti za odlaganje otpada. Sredstva u iznosu od 30.993,30 KM su obezbijeđena putem Kantonalnog ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona.

U Subotu 22.10.2016. godine Kantonalna tržna inspekcija je kontrolirala rad Gradske tržnice u Žepču. Tom prilikom je utvrđeno više činjenica koje su u suprotnosti sa važećim propisima:

Sanacija toplovodne mreže i rekonstrukcija gradske kotlovnice je završena na vrijeme. Potpisan je i ugovor sa dobavljačem uglja, tako da nema smetnji za normalan rad kompletnog sustava gradskog grijanja.

Stranica 7 od 11