Prikazuje članke prema oznakama: jp komunalno

U cilju osavremenjavanja i olakšavanja usluga naplate parkinga u gradu Žepču nabavljena su i instalirana dva parking aparata. Isti su postavljeni u centru grada u ul. Prvoj.

Kako smo već i najvljivali putem našeg portala, na web stranici Javnog preduzeća Komunalno Žepče, objavljen je tekst u srijedu 22.04.2015. godine kako je ovo preduzeće je na stranicama Agencije za javne nabavke objavilo konkurs za nabavku parking automata.

Iz JP ”Komunalno “Žepče obavještavaju sve korisnike u ulicama Sarajevska i Mala Trzna, te u zgradama "Žepčanka velika" i "Žepčanka mala", da će u subotu 25.07.2015. godine  doći do privremenog zastoja u isporuci vode.

Obavještavaju se korisnici usluga JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče da se od 01.07.2015. godine kreće sa obračunom kamata za korisnike koji kasne sa plaćanjem računa. Naime, Člankom 277.  važećeg  „Zakona o obligacionim odnosima“ propisano je da dužnik koji zakasni sa plaćanjem novčane obaveze, duguje pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

petak, 29 Maj 2015 11:20

Voda danas ispravna za piće

Obavještavamo korisnike gradskog vodovod­a da je voda u svim dijelovima gradskog ­vodovoda Žepče ispravna za piće­.

Obavještavamo korisnike gradskog vodovoda da je voda ispravna za piće za sve korisnike koji se snabdijevaju iz rezervoara "Kamenitovac" i "Jakovac" a to su: Grad Žepče, Naselja: Preko, Orahovica, Bistrica, Stara Cesta, Berek, Luke, Radovlje.

Iz Javnog poduzeća „Komunalno“ Žepče obavještavaju korisnike gradskog vodovoda da voda iz gradskog vodovoda zbog blage zamućenosti nije za piće. Do zamućenja vode je došlo zbog obilnih padavina u rejonu vodozahvata.

srijeda, 06 Maj 2015 12:44

Uskoro u Žepču parking automati?

Kako smo vidjeli na web stranici Javnog preduzeća Komunalno Žepče, u srijedu 22.04.2015. godine ovo preduzeće je na stranicama Agencije za javne nabavke objavilo konkurs za nabavku parking automata.

srijeda, 06 Maj 2015 12:28

Voda iz gradskog vodovoda ispravna za piće

Jučer i danas u redakciju portala Zepce.Ba smo dobili veliki broj upita vezanih za ispravnost vode za piće iz žepačkog gradskog vodovoda. Kontaktirali smo direktora JP Komunalno Žepče, Mirka Šumića, koji nam je potvrdio da su na dvije lokacije u gradu u proteklih 24 sata vršeni radovi na saniranju kvarova, te da je iz tog razloga voda bila privremeno zamućena.

Poštovani korisnici usluga Javnog komunalnog poduzeća, pozivamo Vas da do 01.06.2015. godine izmirite svoje zaostale obaveze prema ovom poduzeću.

Stranica 9 od 11