Stopa smrtnosti oboljelih od raka pankreasa trebala bi se drastično smanjiti, a nada za njihovo ozdravljenje leži u najnovijem istraživanju naučnika "Albert Einstein" koledža, koji su otkrili formu bakterije za zaustavljanje širenja raka koja aktivira bolest. Ovi stručnjaci u terapiji su koristili oslabljenu formu listerije obogaćene radioizotopima, koji se inače i koriste u liječenju malignih oboljenja.

Šef abdominalne hirurgije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) dr. Zuvdija Kandić napominje da sve hipoteze stručnjaka prvo treba potvrditi na eksperimentalnim životinjama, a onda na ljudima i da se tek tada može reći da je lijek pronađen.

- Bakterije su neki mogući uzročnici raka, pa i raka pankreasa, pored virusa i drugih hroničnih iritativnih supstanci. Zabrinjavajuće je što je broj oboljelih od raka pankreasa u velikom porastu - kaže dr. Kandić.

On je dalje napomenuo da zbog velikog broja oboljelih svako novo istraživanje treba podržati. Posebno jer je smrtnost oboljelih velika.

(0 glasova)