U subotu 24.05.2013. godine u Gradskoj kafani u Žepču Bošnjačka zajednica kulture "Preporord" Općinsko društvo Žepče, organizuje promociju knjige "Tajne psihoterapijske vještine" autora Mr.sci. Elharuna Selimovića.

Elharun Selimović je rođeni Žepčak, trenutno živi i radi u Konjicu, a jedan je od vodećih kliničkih psihologa u BiH pa i šire. Ovo je njegova deseta edicija, a tema je kombinacija psihoterapije i islama u liječenju. Moderator večeri je Dijana Smajlović, a pored autora knjige gospodina Elharuna, par riječi o samoj knjizi i žepačkoj promociji će reći predsjednik BZK "Preporod", Općinskog društva Žepče, Rusmir Agić.

Ovom prilikom iz žepačkog Preporoda pozivaju sve sugrađane na promociju ove nevjerovatne knjige.

Podsjetimo i to da će se noć prije, u petak 23.08.2013. godine od 19 sati, a u organizaciji BZK "Preporod" ZDK, održati promocija ove iste knjige i u prostorijama zeničkog Preporoda, bivši "Dom armije".

Medijski pokrovitelji su Radio Žepče i portal Zepce.Ba.

Biografija

Selimović Elharun rođen je 02.09. 1961.g. u Žepču, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio u Žepču, a gimnaziju u Zavidovićima. Na Odsjeku za psihologiju u Zagrebu završava studij Psihologije, kao jednopredmetne grupe nauka.Nakon završavanja studija psihologije Selimović Elharun zapošljava se prvo u Centrima za socijalni rad na području Žepča, Zavidovića i Maglaja (na poslovima psihološkog savjetovanja, delinkvencije, poremećaja ponašanja, ometenosti u razvoju). Od 1990.-1993. godine radi u Neuropsihijatrijskom dispanzeru Regionalnog med. centra “dr. Safet Mujić” u Mostaru gdje radi u svojstvu kliničkog psihologa.

1991. god vodi, kao terapeut Klub liječenih alkoholičara u Mostaru.

Istraživao rasprostanjenost alkoholizma i drugih ovisnosti u zapadnoj Hercegovini. Istoimeni naučno-istraživački projekat prezentirao na Kongresu alkohologa održanog u Skoplju, 1991.g.

1991. objavio knjigu “Nikotin, alkoholizam, i droga” u izdanju Saveza klubova liječenih alkoholičara, Mostar.

Od jula 1992.g. radio sa vojnicima, izbjeglicama, ranjenim, zlostavljanim i silovanima u ratu.

Od 1996.g. pa do danas radi kao klinički psiholog u Općoj bolnici Konjic.

Još u toku studija psihologije Selimović Elharun je ispoljio interesovanja za naučni i stručni rad. Broj i karakter seminara iz psihoterapije (kibernetske, Balintove grupe, grupne analize, kognitivne terapije) zatim trening programi iz Post-trauma terapije, supervizije psihoterapije i mentalnog zdravlja u zajednici koje je uspješno pohađao i završavao, pokazatelji su naglašene potrebe za znanstvenim usavršavanjem. Učestvovao je u većem broju stručnih i naučnih skupova gdje je objavio veći broj radova na temu ovisnosti i tretmanu iste, te aktualizirao probleme javnog zdravstva, zatim invalida, duševnih bolesnika (Kongres alkohologa u Skoplju 1991. g; 6. i 7. Alpe-Adria konferencije, (Opatija) IV dani javnog zdravstva u BiH (Travnik) itd.)

Svoj radni angažman u zvanju asistenta, a potom predavača za psihologiju, započeo je na Pedagoškoj akademiji Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru od novembra 1997.g. U međuvremenu je specijalizirao traumatsku psihologiju 1999. g. u Odsjeku za psihologiju u Sarajevu i stekao stručno zvanje: specijaliste traumatske psihologije.

2002.g. izabran je za predavača psihologije na Pedagoškoj akademiji (sada Nastavničkom Fakultetu) u Mostaru. U tom periodu je izabran za sudskog vještaka psihomedicinske struke u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu.

U toku sedmogodišnjeg angažmana kao predavača psihologije publicirao je slijedeće knjige: “Opća psihologija” (Mostar, 1997.),

“Osnovi razvojne i pedagoške psihologije” (Mostar, 2001.); udžbenik za srednje škole “Opća psihologija” (Fojnica, 2001.) Istražujući veze između religije i nauke napisao je knjige: “Ogledi o duši”; “Čudesna nemoć napetosti”

2007.g. uspješno je odbranio magistarski rad na Odsjeku za psihologiju u Sarajevu na temu silovanja u ratnim i mirnodopskim okolnostima, i stekao naučni stepen Magistra psiholoških nauka. Ambicija mu je nastaviti svoj daljnji naučni angažman u pravcu doktorata psiholoških nauka. Dugogodišnji je koordinator Općinske radne grupe za borbu protiv ovisnosti na području općine Konjic. Kontinuirano provodi projekte primarne prevencije bolesti ovisnosti na području ovog grada. Autor je brošure: “Uloga roditelja u borbi protiv ovisnosti”. Predsjednik je kantonalne komisije za kategorizaciju djece ometene u psihofizičkom razvoju, te se u posljednjih sedam godina intenzivno bavi problematikom i tegobama ove djece. Inkluzija i poboljšanje edukacijskih mogućnosti takve djece su predmet njegova sadašnjeg i najčešćeg interesovanja.

Bibliografija

1. Selimović E., Matović, N., Selimović A: “Nikotin, alkoholizam i droga,” Savez klubova liječenih alkoholičara, Mostar, 1991.

2. Selimović, E.: “Opća psihologija”, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar, 1997.

3. Selimović, E.: “Osnovi razvojne i pedagoške psihologije,” Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar, 2001.

4. Selimović, E.: “Opća psihologija,” Udžbenik za srednje škole, Fojnica, 2001.

5. Selimović, E.: “Psihologija Islama”, Istanbul, 1995.

6. Selimović, E.: “Psihologija namaza,” Mostar, 1997.

7. Selimović, E.: “Ogledi o duši,” Konjic, 2003.

8. Selimović, E.: “Čudesna (ne)moć napetosti,” Mostar, 2003.

9. Selimović, E. “Kognitivni terapijski pristup u liječenju ovisnosti” u “Zbornik radova, 6. Alpe -Jadran konferencija o alkoholizmu,” (2004).

10. Selimović E: “Mentalno zdravlje kao javno-zdravstveni problem” IV dani socijalne medicine, Travnik, 1987.

11. Selimović E: “Kompulzivna ovisnost kod djece iz alkoholičarskih obitelji” 7. Alpe Adria konferencija, Opatija, 2008.

Poslijediplomska edukacija

1. Posttrauma terapija

2. Supervizija psihoterapije

3. Balintove grupe

4. Kibernetska psihoterapija

5. Nasilje u porodici

6. Posdiplomski studij “Mentalno zdravlje u zajednici” Tempus program

7. Mentalno zdravlje u zajednici – trening program

8. Specijalizacija iz traumatske psihologije

9. Magisterij iz kliničke psihologije

(1 Glasaj)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba