Danas, 28.06.2016. godine,u prostorijama UPIP-a Žepče upriličena je svečanost potpisivanja Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče i Privredne/gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom radnog sastanka članova Upravnog odbora UPIP-a Žepče i predsjednika i potpredsjednika PK FBiH izneseni su stavovi i trenutnoj situaciji, kada je u pitanju poslovno okruženje i odnos institucija vlasti prema poduzetnicima.

Također naglasak u diskusiji je stavljen i na probleme i prepreke sa kojima se suočavaju privrednici/poduzetnici u svojim svakodnevnim aktivnostima. Potpisom Ugovora o poslovnoj tehničkoj saradnji napravljen je prvi korak ka postizanju zajedničkog ciljeva - kreiranje preduslova za stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja.

Nakon radnog sastanka i potpisivanja Ugovora, predsjednik i potpredsjednik PK FBiH zajedno sa članovima Upravnog odbora UPIP-a Žepče su posjetili kompanije iz drvoprerađivačkog, metalnog i tekstilnog sektora sa područja općine Žepče.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba