Tehnoteka Žepče

Za korisnice projekta „Žene liderice u agrobiznisu“ organizirano je učešće na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2017. godine. Na sajmu se od 04. – 08. Aprila 2017. godine predstavila više od 800 izlagača iz 30 zemalja. 

UPIP Žepče je zajedno sa korisnicama Projekta predstavio proizvode svih korisnica projekta i na taj način širu javnost upoznao sa projektom koji implementira i sa proizvodima koje proizvode korisnice projekta. Učešćem na sajmu korisnicama projekta omogućen je plasman proizvoda na tržište.

Učešće na sajmu je organizirano u okviru projekta „Žene liderice u Agrobiznisu“ kojeg finansira Američka ambasada u Sarajevu, a implementira i sufinansira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.

U narednim danima organizirat će se učešće na još jednom sajmu za korisnice projekta i to na Sajmu Grapos Expo Gračanica od 18. -22. aprila 2017. godine.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Tel.:   +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: www.zepce.ba