Kanadski naucnici sa Univerziteta Calgary uspjeli su pomocu novog instrumenta 'Supra-Thermal Ion Imager' izmjeriti granicu svemira, objavio je prije nekoliko dana magazin Journal of Geopshysical Research.
Naucnici su uspjeli izmjeriti djelovanja blagih vjetrova u gornjim slojevima atmosfere, te dosta jacih strujanja nabijenih cestica u svemiru. Ova mjerenja izvrsena su u dosad neistrazenim slojevima atmosfere koja je omogucio novi instrument Mjerenjima je utvrdjeno da se granica svemira nalazi na visini od 118 kilometara iznad Zemljine povrsine gdje strujanja nabijenih cestica mogu dostici brzine vece od 1000 kilometara na sat. Naravno, mnogi naucnici i astronauti ne misle tako. Jedni tvrde da se ta granica nalazi na 80 kilometra visine od Zemljine povrsine, dok Medjunarodna aerounauticka agencija (FAI) koja odredjuje mjerila, priznaje granicu od 100 kilometara. Takodjer, NASA u svojim istrazivanjima koristi mjeru od 122 kilometra visine, te tako SAD nikad nije usvojila mjere FAI jer bi to bilo 'prekomplikovano zbog dosad utvrdjenih pravila o kretanju satelita i svemirskih satlova'. Sa-X
(0 glasova)