Općinski odbor SDP BiH Žepče je na sjednici održanoj 22.8.2019. godine usvojio Odluku o održavanju Izborno – izvještajne konferencije prema kojoj je predviđeno da se u nedjelju, 22. septembra održe izbori za predsjednika SDP-a u Žepču i novi saziv Općinskog i Nadzornog odbora.

Pravo kandidovanja za sve funkcije unutar partije kao i pravo glasa - učešća na Izborno – izvještajnoj konferenciji imaju svi članovi SDP-a koji su izmirili svoje Statutom predviđene obaveze.

Pored izbora predsjednika i novog rukovodstva, na Konferenciji će biti predstavljen izvještaj o radu aktuelnog rukovodstva partije, a u sklopu Konferencije će biti usvojene i javnosti predstavljene rezolucije o daljnjem djelovanju i radu OO SDP BiH Žepče na području općine Žepče.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba