Jučer je Općjoj biblioteci Žepče u radnu posjetu doputovala delegacija Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH gdje je održan sastanak sa direktoricom žepačke biblioteke Sabinom Maličbegović.

Tom prilikom, Nacionalna univerzitetska biblioteka BiH je donirala biblioteci u Žepču 500 knjižnih jedinica, a treba naglasiti da je NUB BiH dugogodišnji saradnik u promovisanju čitalačke kulture i njegovanju pisane riječi i partner Opće biblioteke Žepče.

Tema sastanka bila je poticanje naučno-istraživačkog rada i samoobrazovanja, te zadovoljene potreba korisnika bez obzira na dobnu, spolnu, rasnu, nacionalnu ili religijsku pripadnost, kao i ekonosmski status i razinu obrazovanja.

Jučerašnjem sastanku su prisustvovali direktor NUB BiH, dr. Ismet Ovčina, zamjenica direktora NUB BiH, Bedita Islamović, rukovodilac Službe za matične poslove, marketing i izdavaštvo u Gradskoj biblioteci Zenica, Midhat Kasap i direktorica JU „Opća biblioteka“ Žepče, Sabina Maličbegović.

NUB BiH već dugi niz godina pruža jedinstvenu podršku JU „Opća biblioteka“ Žepče obogaćujući knjižni fond, a sve u cilju što bolje ponude korisnicima ove ustanove.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba