Vinarija Povratak d.o.o. Žepče Vas poziva na svečanost povodom primopredaje lokalnog puta Milišić i prezentacije projekta vinarije "Povratak" Žepče koja će se održati u petak 26.09.2014. godine u 17,00 sati.

Aktivnosti Specijalizirane vinogradarske zadruge „Vitis“ teku prema zacrtanim planovima. U vrlo kratkom vremenskom periodu, od osnutka zadruge do danas, održano je nekoliko prezentacija o uzgoju vinove loze i proizvodnji vina, nekoliko edukativnih sastanaka, uređene su prostorije zadruge, niknule nove zasađene površine, te izvršeni pripremni radovi na parcelama koje su planirane za sadnju.

Stranica 9 od 9