Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u ovoj godini trebala bi da pokrene proces privatizacije nekoliko komercijalnih preduzeća.

Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona će u 2014. godini nastaviti aktivnosti predviđene u okviru male privatizacije, čiji je rok, odlukom federalne vlade, produžen za još dvije godine.