U utorak, 24.11.2015. godine sa početkom u 15:00 u kino sali Doma kulture Žepče održat će se Svečana akademija u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Općinskog vijeća Muhamed Jusufović poziva sve sugrađane da svojim prisustvom uveličaju ovaj svečani događaj.
U ime OV Žepče i u svoje lično ime, svim vjernicama i vjernicima pravoslavne vjere upućujemo iskrene čestitke povodom Vaskrsa sa željom da ga provedu u miru i toplini svog doma, i da radost Vaskrsa podijele sa svojim komšijama i prijateljima.  
Danas 26.02.2015. godine, u kino-dvorani Doma kulture u Žepču sa početkom u 10,30 sati, a povodom 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine,  održana je svečana sjednica OV Žepče.
Redovna 21. sjednica Općinskog vijeća Žepče sa jedanaest tačaka dnevnog reda održana je u četvrtak, 27. novembra 2014. godine u općinskoj sali Doma kulture Žepče. Sjednici su prisustvovala 23 vijećnika.
U četvrtak, 30. listopada 2014. godine s početkom u 10,00 sati održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Žepče. Pored Općinskog načelnika s pomoćnicom i pomoćnicima, Predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Općinskog pravobranitelja, predstavnika OSCE-a, ravnatelja osnovnih i srednje škole općine Žepče sjednici su nazočila 24 vijećnika, dok je jedan opravdano bio odsutan.
Temeljem članka 1. Zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj:59/14) i članka 1. i 3. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima (''Službene novine Federacije BiH'',broj:65/14), i članka 23. Statuta općine Žepče (''Službeni glasnik općine Žepče'', broj: 4/09), Općinsko vijeće Žepče na svojoj 19.sjednici održanoj 25.09.2014.godine donijelo je
Općinsko vijeće Žepče danas je pored ostalog razmatralo i usvojilo Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog konkursa za prijenos prava vlasništva na državnom zemljištu na osobe pogođene prirodnom nepogodom na području općine Žepče. I ovu sjednicu OV-a pratili su protesti manje grupe stanovnika Željeznog Polja, nezadovoljnih odabranim lokacijama za pravljenje stambenih objekata. Riječ je o lokacijama Brižđe, Donja Golubinja i Preko.
Danas u protorijama OV Žepče održava se redovna 19. sjednica Općinskog vijeća Žepče. Najviše polemike su izazvale 4. i 5. tačka Dnevnog reda, Informacija o poduzetim mjerama vezanim za dodjelu lokacija za izgradnju stambenih objekata i saniranje oštećenih stambenih objekata i Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog natječaja za prijenos prava vlasništva na državnom zemljištu na osobe pogođene prirodnom nepogodom na području općine Žepče, a na Dnevnom redu su se našle i sljedeće tačke:
Obavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče da su Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna organizacija (SIDA) putem projekta FARMA uključile i općinu Žepče u podršku oporavka poljoprivrednih proizvođača od poplava koje su zadesile BiH u petom mjesecu 2014. godine.
U razgovoru sa načelnikom Općine Žepče, Matom Zovkom i predsjedavajućim OV Žepče, Muhamedom Jusufovićem, urednik portala Zepce.Ba je doznao da je članak koji je objavljen u Dnevnom listu, a koji smo i mi preuzeli, pun grešaka, netačnosti i iskrivljenih navoda, te ga ovim putem demantujemo.