Razvojna agencija Žepče u suradnji s UNDP-om (Razvojni program Ujedinjenih nacija), u srijedu, 21.06.2017. godine sa početkom u 09:00 sati, u Sali OV Žepče, organizira Info dan na temu javnog poziva za učešće u aktivnostima podizanja zasada jagode i lješnjaka.
U cilju prijenosa znanja i praksi na učenike koji ove godine završavaju srednjoškolsko obrazovanje i planiraju upisati fakultete, Razvojna agencija Žepče organizirala je posjet sarajevskom tehnološkom parku “HUB 387” i Međunarodnom sveučilištu “Burch” u Sarajevu.
U prostorijama KŠC Don Bosco u Žepču, u ponedjeljak, 22.05.2017. godine, održana je završna manifestacija pilot projekta „Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga u Općini Žepče“ koji je podržan od projekta MarketMakers, a implementira Razvojna agencija Žepče
U periodu od 15.03. do 10.04.2017.godine u sklopu projekta „Stvaranje uvjeta za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz intenziviranje plasteničke proizvodnje u općini Žepče” izvršena je isporuka i montaža plastenika, te isporuka i sadnja rasada kod 25 korisnika projekta koji na području općine Žepče implementira Razvojna agencija Žepče.
U Žepču je održana promocija projekta ”Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče” koji implementira Razvojna agencija Žepče u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom REZ i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.
Dana 15.03.2017.godine u sali OV Žepče održana je druga edukacija za proizvođače na temu „Proizvodnja rasada za plastenike, u skladu s potrebama tržišta i velikih otkupljivača“. Predavač na edukaciji je bio g. Nihad Grcić, angažiran po projektu za edukaciju, stručnu pomoć proizvođačima i mentorstvo za agronoma koji će pratiti proizvodnju.
Općina Žepče jedna je među 21 općinom u BiH u kojoj se provodi projekt “Lokalni integrirani razvoj” (“LIR”) koji financira EU, a provodi UNDP u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS-a i dvama entitetskim savezima općina i gradova.
Razvojna agencija Žepče i u 2017. godini, nastavlja saradnju sa firmom Agrona d.o.o.  Živinice koja se bavi organizacijom, preradom i otkupom kornišona. Ovim putem pozivaju svi zainteresovani, koji se žele baviti uzgojem krastavaca kornišona da svoj interes iskažu u Razvojnoj agenciji Žepče, gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o proizvodnji za 2017. godinu.
U utorak 07.03.2017. godine, s početkom u 15:00 sati, u dvorani OV Žepče, održati će se prezetnacija za poljoprivrednike općine Žepče koji se bave ili se namjeravaju baviti uzgojem kornišona. Prezentzaciju će voditi predstavnici Agrona d.o.o. Živinice koji se bave organizacijom i otkupom ove kulture.
Projekat MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske, ima za cilj da doprinese rješavanju pitanja zapošljavanja mladih na održiv način, sa naglaskom na tržišne prilike u privatnom sektoru, i rješavanju prepreka koje sprječavaju širenje privatnog sektora kroz sistemske inicijative. Projekat MarketMakers i Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) kao ko-fasilitator razvijaju sektor Poslovnih usluga (sve izvozne usluge) koji ima veliki potencijal za stvaranje unosnih mogućnosti za zapošljavanje.