Poveži se putem

Žepče

Obavijest za poljoprivrednike

Objavljeno

-

Obavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče da je Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavilo program Utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih proračunom FBiH za 2013. godinu (Sl. novine FBiH broj 31/2013).

Program je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmpvs.gov.ba, a na uvid se može dobiti i u Službi za gospodarstvo i finansije općine Žepče.

Prema programu, između ostalog, predviđeni su poticaji za uzgoj rasplodne stoke (ovce- minimalno 50 odraslih ovaca i koze- minimalno 25 odraslih koza starijih od godinu dana) i proizvodnju krušnih žita (pšenica i raž zasijano najmanje 1 ha).

Upozoravamo da se početak prijave ove dvije proizvodnje mora izvršiti na obrascu P 1 Kantonalnom ministarstvu za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu najkasnije do 15.05.2013.godine.

Obrazac je dostupan na gore navedenoj stranici, ali se može dobiti i u Službi za gospodarstvo i finansije općine Žepče (ured broj 10).

Služba za gospodarstvo i finansije općine Žepče

Advertisement

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal