Potrazivanja preduzeca iz ZDK po osnovu pasivnog podbilansa od drzava sa podrucja nekadasnje Jugoslavije, zakljucno sa krajem marta 1992., godine, iznose 6,7 miliona americkih dolara.
U posebnom registru Agencije za privatizaciju ZDK nalazi se 318 predmeta, a u 172 predmeta potrazivanja za isporuceni materijal, gotove proizvode i usluge odnose se na preduzeca iz Srbije. Potrazivanja ovdasnjih kompanija odnose se i na Hrvatsku i Sloveniju, a neznatna potrazivanja i na Makedoniju i Crnu Goru. «Kako inicijativa za osnivanje agencije za pasivni bilans pokrenuta sa federalnog nivoa nije prihvacena, posao potrazivanja tih obaveza ostao je u nadleznosti kantona. Uskoro cemo zauzeti konakacn stav po tom pitanju, jer AP ZDK ima znacajne troskove vezane za angazman pravnika, a nije izvjesno kako ce postupci biti okoncani», izjavila je Mufida Dzindo, direktorica AP ZDK. (Zeda)
(0 glasova)