Ministarstvo za prostorno uredjenje, promet i komunikacije i zastitu okoline Zenicko-dobojskog kantona donirati ce 12 kompleta informaticke i druge opreme za opremanje ucionica za rad saobracajnih sekcija.
Ovi kompleti sastoje se iz racunara sa monitorom, projektora sa platnom i kompleta sema saobracajnih znakova, a bit ce donirano osnovnim skolama na podrucju Zenicko-dobojskog kantona, odabranim prema preporukama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zenicko-dobojskog kantona. Tako ce ovu opremu dobiti i Osnovna skola Zepce. Da podsjetimo,Ministarstvo za prostorno uredjenje, promet i komunikacije i zastitu okoline Zenicko-dobojskog kantona provelo je aktivnosti na realizaciji projekta: "Nabavka informaticke i druge opreme za saobracajne sekcije osnovnih skola na podrucju Zenicko-dobojskog kantona", utvrdjenog Programom utroska sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehnicke preglede za 2009.godinu koji je usvojila Vlada Zenicko-dobojskog kantona. Ovaj projekat predstavlja podrsku u radu saobracajnih sekcija, koje prije svega imaju edukativan karakter, te bi se na ovaj nacin medju djecom postigla popularizacija rada navedenih sekcija sto bi za krajnji cilj imalo masovnije ukljucivanje djece u rad istih, te rezultiralo povecanjem svijesti o znacaju cestovne sigurnosti.
(1 Glasaj)