U povodu obiljezavanja 25. novembra Dana drzavnosti Bosne i Hercegovine kao i nastupajucih Bajramskih praznika Uprava policije MUP-a ZE-DO kantona je sacinila Plan pojacanih mjera i radnji koje ce se poduzimati sa ciljem obezbjedjenja licne i imovinske sigurnosti gradjana.
Planiranim mjerama i radnjama je prethodila analiza i procjena stanja na terenu buduci da je evidentno pojacano kretanje gradjana u dane praznika, pojacana frekvencija saobracaja, veca posjecenost ugostiteljskim objektima te kao posljedica toga i veci broj stambenih objekata u kojim su stanari u dane praznika odsutni. U skladu sa izvrsenom procjenom planirane su mjere i radnje u smislu pojacane kontrole ugostiteljskih objekata kao i drugih objekata u kojim se okuplja veci broj gradjana, Takodje je planirana pojacana kontrola ucesnika u saobracaju u okviru koje ce se evidentirati i sankcionisati svi prekrsaji propisani Zakonom o osnovama sigurnosti saobracaja na cestama u BiH, a u okviru predmetnih saobracajnih kontrola policijski sluzbenici ce poduzimati mjere i radnje iz svoje nadleznosti na suzbijanju i sprjecavanju izvrsenja krivicnih djela, pronalasku predmeta koji poticu iz krivicnih djela i kojim je izvrseno krivicno djelo kao i pronalasku i procesuiranju izvrsilaca krivicnih djela. Obzirom da se ocekuje povecana upotreba pirotehnickih sredstava, podsjecamo gradjane da je u clanu 3. Zakona o javnom redu i miru Zenicko-dobojskog kantona utvrdjeno cinjenje prekrsaja u slucajevima kada se vrsi prodaja, kupovina, ustupanje na prodaju i upotreba pirotehnickih sredstava na javnom mjestu bez odobrenja nadleznog organa. Sluzbenici policije ce u skladu sa zakonskim ovlastenjima vrsiti oduzimanje navedenih sredstava, a prekrsiocima Zakona o javnom redu i miru izdavati prekrsajne naloge. Ukazujemo na cinjenicu da se u cinjenju ovih prekrsaja u velikoj mjeri pojavljuju djeca te i na ovaj nacin skrecemo paznju roditeljima da ce u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru ZE-DO kantona za prekrsaje pocinjene od strane maloljetnih lica sluzbenici policije izdavati prekrsajne naloge roditeljima. Uprava policije MUP-a ZE-DO kantona poziva sve gradjane da svecano i dostojanstveno proslave i obiljeze nastupajuce praznike, da se uzdrze od cinjenja svih nezakonitih radnji kao i nedolicnog ponasanja na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima a narocito upucuje poziv i apel roditeljima i starateljima maloljetnih lica da se duzno staraju o istim te vrse stalni nadzor nad maloljetnim licima, narocito kada je u pitanju kretanje maloljetnika u nocnim satima. Uprava policije MUP-a ZE-DO kantona takodje poziva gradjane da ukoliko raspolazu bilo kakvim bezbjedonosno interesantnim informacijama kao i informacijama o uocenim krivicnim djelima, prekrsajima i drugim nezakonitim pojavama, da o tome odmah informisu nadleznu policijsku stanicu pozivom na broj 122 ili direktnim obracanjem policijskim sluzbenicima na terenu.
(0 glasova)