Sluzbenici Uprave policije Ministarstva unutrasnjih poslova Zenicko-dobojskog kantona narednog vikenda realizirati akciju pojacane kontrole ucesnika u saobracaju, sa posebnim akcentom na kontrolu nepropisnog preticanja.
Aktivnosti policijskih sluzbenika u naznacenoj akciji biti ce usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozacima za koje se utvrdi da su pocinili prekrsaje u saobracaju, te ce se sankcionisati i drugi ucesnici u saobracaju u slucajevima krsenja propisa iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH. Shodno Zakonu o policijskim sluzbenicima Ze-do kantona vrsice se pregledi vozila i lica u vozilima u cilju pronalaska predmeta koji poticu iz izvrsenog krivicnog djela, predmeta kojim je izvrseno krivicno djelo, predmeta koji se posjeduju protivno zakonskim odredbama, kao i otkrivanja izvrsilaca krivicnih djela. Posebna paznja obratiti ce se vozacima koji se ne pridrzavaju zakonskih ogranicenja u pogledu nacina i uslova pod kojima mogu izvrsiti radnju preticanja, kao i druge radnje tokom upravljanja vozilom, kako bi na taj nacin zastitili sebe, lica koja prevoze, te druge ucesnike u saobracaju.
(0 glasova)