Na podrucju Zenicko-dobojskog kantona nivo vode u rijecnim tokovima, usljed padavina i topljenja snijega, ponovno se povecao i na nekim mjestima ugrozava stanovnistvo.
Nivo vode rijeke Bosne na mjernom mjestu u centru Zenica jutros je iznosio 370 cm i nalazi se u blagom opadanju, jer je u subotu uvece iznosio 380 cm. Prema izvjestajima dezurnih sluzbi MUP-a, vatrogasnih i opcinskih sluzbi civilne zastite na podrucju ZDKKantona stanje je slijedece za sada je najteza situacija u Opcini Zenica. Podvoznjak na ulazu u Zenicu je zatvoren, kao i podvoznjak u naselju Blatusa koji je takodje pod vodom, a saobracaj se odvija otezano. Pod vodom je takodje podvoznjak u naselju Nemila gdje putnicka vozila saobrcaju pjesackom stazom. Na podrucju Opcine Maglaj regionalni put prema Zavidovicima, sa desne strane obale rijek Bosne je zatvoren, i saobracaj se odvija zaobilaznicom. U kakanjskim naseljima Doboj i Æatici doslo u toku noci do manjeg izlijevanja rijeke Bosne na nize putne komunikacije, ali nije dolazilo do prekida u saobracaju. U Visokom, u naselju Gornje Mostre, zbog rijecice Zimasnice doslo je do plavljenja dvorista sest privatnih kuca, odakle se voda se povukla, ali ostala je bara. U ostalim opcinama nije bilo izlijevanja niti ugrozavanja ljudi i matrijalnih dobara, mada su rijeke dostigle kriticne tacke izlijevanja.
(0 glasova)