Jučer je u Ministarstvu privrede Zeničko-dobojskog kantona potpisan još jedan koncesioni ugovor i to za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa dijabaza na lokalitetu Krmance, Općina Zenica.

Ugovor je ispred Ministarstva privrede potpisao ministar Jusuf Duraković, a ispred koncesionara – firme “Libos” d.o.o. Žepče, Hava Scharph.

Ugovor je potpisan nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona 10. 03. ove godine donijela Odluku da se dodijeli koncesija ovom poduzeću na 25 godina, sa mogućnošću produženja roka na još 12 i pol godina.

Ovim ugovorom i odobravanjem koncesije od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona bit će, u okviru firme “Libos” iz Žepča, otvoreno 30 novih radnih mjesta.

Press služba ZDK

(0 glasova)

Autor teksta

Urednik

Web stranica: www.dacappo.net