Zgrada RMK Prometa i Vlade Ze - do kantona u zeničkoj ulici Kučukovići, uskoro bi trebala biti izuzeta iz programa privatizacije nekadašnj članice najvećeg poslovnog giganta bivše države, Poslovnog sistema RMK.

Preduzeće RMK Promet je u 60-procentnom vlasništvu države, odnosno Kantona kao titulara vlasništva, ali to nije smetalo da taj isti Kanton, kao većinski vlasnik, svake godine uredno plaća 500.000 KM stanarine, odnosno najma dijela zgrade za svoje potrebe. Zanimljivo je da je RMK promet bio trgovačka firma broj 1. u prometu metalima prije rata, a djelatnost nakon rata svela se većim dijelom na iznajmljivanje kancelarija u vlastitoj zgradi.

- Apsurdno je da plaćamo najam firmi u našem vlasništvu, koja uzgred, još posluje i negativno. Zato sam formirao osmočlani tim da, shodno izmjenama Zakona o privatizaciji, osnovno sredstvo "zgradu RMK prometa" izuzmemo iz privatizacije, kazao je ministar privrede ZDK Jusuf Duraković, obrazlažući odluku Vlade i pokrenutu inicijativu.

A.Džonlić

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba