Policajac Nurudin Karahodžić ukopan je prekjučer u Žepču. Nakon što mu je radna sposobnost smanjena, pa ukinuta, Karahodžićevo stanje bilo je sve gore, za bolest nije bilo lijeka. On je, nažalost, jedan od stotinjak policajaca ZDK kojima su ljekari u posljednje vrijeme napisali rješenja da imaju djelimičnu ili nikakvu sposobnost da obavljaju policijske poslove.

- Ljudi masovno obolijevaju od profesionalnih oboljenja. Nalazi kažu od oštećenja lokomotoričnog sistema, kičme, nogu i kardiovaskularnog sistema, na psihičkoj bazi... Ljekari blažim slučajevima pišu "djelimično sposoban", a u policiji nema toga, ili možeš nositi oružje ili ne možeš - kaže Elvedin Mioč, predsjednik Sindikata policije ZDK.

Manje zaposlenih

On ističe da katastrofalna politika zapošljavanja u MUP-u ZDK za dvije-tri godine može izazvati kolaps sistema! Objašnjava to činjenicom da trenutno MUP ima stotinjak manje zaposlenih od potreba, a kada bi ozbiljna ljekarska analiza pregledala zaposlenike, bar još toliko bi ih prisilno bilo poslano u penziju.

- Da bi neko bio primljen, potrebno je provesti komplikovanu konkursnu i žalbenu proceduru, pa godinu obuke, pa godinu stažiranja. Da raspišu ujutro konkurs, trebat će nam tri godine, a svakog dana ostajemo bez kolega - kaže Mioč.

Prema ljekarskim nalazima koji su "Avazu" stavljeni na uvid, većina dijagnoza za uzrok navodi stres, neizvjesnost zbog posla i slabu materijalnu situaciju.

- Nurudin je iza sebe ostavio ženu, dvoje djece i kredit. Rahmetli Nermin Vrabac iz Vareša umro je, iza njega isto tako, žena, djeca, kredit, neriješeno stambeno pitanje. Dva samoubistva, osam smrti, koliko ljudi nosi pištolj, a mogu sutra "iskočiti". Za sada ljudi dižu ruku na sebe, ali ko zna - upozorava Mioč.

Šamar od države

On ističe da je većina oboljelih mlađa od 40 godina, a da oni koji odu na bolovanje, dobiju šamar od države, jer tri-četiri puta mjesečno plaćaju skupe revizije, kontrolne preglede sposobnosti. Sindikat na raspolaganju ima samo 2.000 KM mjesečno, a prosječno dođe pedesetak molbi za pomoć.

- Kako reći čovjeku koji ima karcinom da ćemo mu pomoći sa 40 KM? U februaru je došlo 56 molbi za finansijsku pomoć. Kakva je država u kojoj policajci mole za pomoć? Zato umiru, ubijaju se - navodi prvi sindikalista policije ZDK.

Mizerne plaće

- Osnovna plaća policajca je 435 KM po koeficijentu 1,29 i plus 30 posto dodatka. Možete misliti koji je šok ako mora na bolovanje, ako ostaje bez osam KM toplog obroka. Dosta njih je hranilac porodice, svi imaju jedan, dva kredita. Bukvalno su na dnu ljestvice ljudi koji trebaju štititi sistem koji ih je ponizio. Onda dobijete bolest na bolest. I nije čudo da dižu ruku na sebe - upozorava Mioč.

(0 glasova)