„Jačanje kapaciteta razvoja ljudskih resursa u BiH“- Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja tema je radnog skupa prve komponente održanog u Hotelu Zenica, prvi put na području Zeničko- dobojskog kantona.

Ovaj projekat, finansira EU, implementira EPRD Poljska, a realizira se u tri komponente: „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja (razvijanje dokumenta Strateške platforme o obrazovanju odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja i razvijanje dokumenta Okvirnog zakona o obrazovanju mladih)“, „Unaprijeđenje obrazovne statistike“ i „Osnaživanje kapaciteta potencijalnih aplikanata za grantove“.

- Programska orijentacija ovog kantona i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je stvaranje pretpostavki za kontinuiranu i suštinsku reformu, otvorenu za promjene koje se ne mogu u startu predvidjeti, ali na koje se mora računati. Ključno pitanje razvoja i prosperiteta jednog društva, kao i dobrobiti svih njegovih članova, u direktnoj je vezi s pitanjem investiranja u razvoj ljudskih potencijala kroz kvalitetno obrazovanje za sve. Stepen uključenosti u kvalitetan obrazovni sistem postalo je pitanje opstanka i najvažnije mjerilo bogatstva i prosperiteta svakog društva. To je najisplativija investicija, koja će se vratiti kao višestruka i nemjerljiva i ekonomska i socijalna dobit.

Zeničko- dobojski kanton je prepoznao značaj cjeloživotnog učenja te je donio Strategiju razvoja ZDK 2010- 2020. Kao strateške ciljeve postavio je, između ostalog, konkurentnost i poboljšanje obrazovanja koje će se postići kroz stvaranje uvjeta za podršku cjeloživotnom učenju kroz sve oblike obrazovanja i obuke, donošenje strategije o obrazovanju odraslih, zakona i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja odraslih.

Današnji skup omogućit će da Zeničko- dobojski kanton lakše ostvari svoje strateške ciljeve i da oni slijede usaglašene Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u BiH, kazao je ministar Trifunović, na skupu upriličenom u okviru realizacije projekta EU, komponenta 1, „Jačanje kapaciteta razvoja ljudskih resursa u BiH“- Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Projekat nadzire Upravni odbor kojeg sačinjavanju predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Agencije za statistike BiH, Rektorske konferencije BiH, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Vlade Brčko Distrikta- Odjel za obrazovanje, ministri obrazovanja ZDK Mirko Trifunović i ZHK Helena Lončar, zatim Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH i RS, Asocijacije poslodavaca BiH, Ekonomsko- socijalnog vijeća FBiH i RS, Udruženja poslodavaca FBiH, RS i BD i Delegacije EU u BiH.

(0 glasova)