Nakon provedenog konkursa i bodovanja svih pristiglih zahtjeva sa općine Žepče, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK donijelo je Odluku o dodjeli stipendija studentima s područja Zeničko-dobojskog kantona.

Tako je Općini Žepče odobrena 240 stipendija odnosno stipendiju su dobili svi studenti s ostvarenih 48 bodova. Finansijska vrijednost ovih stipendija za žepačke studente je 168.000 KM, što je dosada najveći iznos doznačen za stipendije. Uzmemo li u obzir i 105 stipendija za braniteljsku populaciju te stipendije Općine Žepče za učenike generacije i socijalno ugrožene studente, ove 2011/12 godine je preko 400 studenata ostvarilo pravo na stipendiju.

KONAČNA LISTA STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU U AKADEMSKOJ 2011/2012. GODINI - OPĆINA ŽEPČE

Redni broj Prezime Ime roditelja Ime Fakultet Godina studija Broj bodova

1 PAVLOVIĆ ZORAN DAJANA PRE,INŽ. V 87,20

2 NIKOLIĆ STIPO MARIN GRAĐEVINSKI II 86,30

3 JUKIĆ NIKO MARKO TEOLOGIJA 5 85,00

4 KARIMOVIĆ DRAGAN DANIJELA POLJOPRIVREDNI 5 82,00

5 TADIĆ MARKO ANA EKONOMSKI IV 80,20

6 BANOVIĆ ANTO SILVA EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI 5 79,50

7 MIJIĆ STJEPAN VJEKOSLAV PRAVNI V 78,75

8 ANDRIĆ MARKO SLAVICA FILOZOFSKI II 76,75

9 ANTUKIĆ IVAN ANITA ELEKROTEH. II-2C 75,55

10 KOSIĆ ILIJA MARIJA FILOZOFSKI 2 74,50

11 TADIĆ BOSILJKO MARIJANA ZDRAVSTVENI 3 74,45

12 MILIČEVIĆ IVICA MAGDALENA PROMETNI 4 74,00

13 TADIĆ MATO GORAN GRAĐEVINSKI 5 74,00

14 JUPIĆ OSMAN MIRSADA MAŠINSKI II 72,75

15 FILIPOVIĆ IVO IVANA PRAVNI V 72,25

16 SOVIĆ MARINKO ANA POSLOVNA INF. I 71,25

17 JUKIĆ JOZO JELENA FILOZOFSKI II 71,20

18 RADIĆ MARKO MARIO INFORMATIKA II 71,00

19 JUKIĆ ANTO ANTONIJA POLJOPRIVREDNI II 70,75

20 PERVAN JOZO MARTINA BIOLOGIJA I 70,75

21 HUSEJNAGIĆ FUAD LEJLA ELEKTROTEHN. IV 70,25

22 NADŽAK EKREM ERMIN VETERINARSKI 1 70,00

23 SPAJIĆ MARKO ANTON ELEKTROTEHNIČKI 2 70,00

24 TOMIĆ VESNA TATJANA PEDAGOGIJA I 70,00

25 BONIĆ MARINKO DIJANA BIOLOGIJA I 69,50

26 MATIJEVIĆ ZVONIMIR JELENA GRAĐEVINSKI 2 69,50

27 BEŠLAGIĆ EDIB ARMIN MAŠINSKI III 69,45

28 ČOLIĆ EMIR JASMIN ENG.PEDAGOŠKI 3 69,45

29 SOVIĆ VLADIMIR VEDRANA PREH.TEH. II-2C 69,20

30 MARINOVIĆ JOSIP SANDRA EKONOMIJA 4 69,00

31 ĆORUŠA MIRA MARTINA GRAĐEVINSKI I 68,75

32 DRAGIČEVIĆ FRANO IVANA EKONOMSKI 5 68,75

33 KARIMOVIĆ ANTO SANJA EKONOMSKI 1 68,75

34 MARKANOVIĆ STIPO MARTIN PMF I 68,75

35 RAVNJAK IVO KATARINA GRAĐEVINSKI II 68,75

36 TADIĆ ANDRIJA ANDRIJANA MUZIČKA A. II 68,50

37 DROPULJA IVO IVANA ŠUMARSKI IV 68,30

38 BARBARIĆ MARTIN ANTON ŠUMARSKI III 68,25

39 BIRČIĆ TOMISLAV BRANIMIR TEOLOGIJA IV 68,25

40 ZVIJERAC NIKO MIRJANA EKONOMSKI III 68,25

41 ŠUMIĆ DRAGAN JOSIP POLJOPRIV. I-2C 68,00

42 TOMIĆ ALOJZ IVANA PRE.TEH.. I -2C 67,55

43 JOZINOVIĆ ALOJZ MAGDALENA GRAĐEVINSKI 1 67,50

44 TOPIĆ ILIJA ILIJANA EKONOMSKI 1 67,50

45 TOMIĆ IVO VALERIJA UČITELJSKI 6 67,25

46 DELIĆ REMIZ ALEM F.POL.NAUKA III 67,00

47 MARIĆ STIPO MARIJA PRAVNI V 67,00

48 MARIĆ TADIJA ANTO POVIJES-PEDAG. 4 67,00

49 MALIČBEGOVIĆ DERVIŠ NAZIM F.ZA TJ.ODG. I SP. IV 66,75

50 NIKIĆ JOZO MARIJA ODJEL ZA BIOLOGIJU 5 66,70

51 SMAJLOVIĆ MIRSAD FATIMA MAŠINSKI 4 66,70

52 KAPULAR LJUBAN IVANA PEDAGOŠKI II 66,60

53 ANTOLOVIĆ ANTO MARTINA EKONOMIJA 3 66,50

54 BUDIMIR BORO KATARINA PEDAGOŠKI 2 66,45

55 FILIPOVIĆ ALOJZIJA LJUBICA GEOLOGIJA 2 66,45

56 GALIĆ ANTO ZVONIMIR POLITIČKE ZNAN IV 66,45

57 GALIĆ LUKA KRISTINA AGRONOMIJA 2 66,45

58 SAMARDŽIĆ DRAGAN DINO ELEKTROTEHN. I 66,45

59 VUKOVIĆ ALOJZ SANDRA TEK.TEH.FAK. I -2C 66,00

60 SPAJIĆ ANDRIJA NIKOLA GRAĐEVINSKI 3 65,84

61 DRAGIČEVIĆ BLAŽ MIROSLAV ELEKTRO. TEH 5 65,75

62 DRAGIČEVIĆ BLAŽ GABRIJELA BIOLOGIJA 3 65,75

63 PRANJIĆ ANTO BORIS MEDICINSKI V 65,75

64 MRKONJIĆ ANTO ANA PRAVNI III 65,55

65 ANIĆ NIKO NIKOLINA PRAVNI 1 65,00

66 ANTOLOVIĆ ILIJA DARIO ELEKTROTEH. 3 65,00

67 BAREŠIĆ ILIJA IVONA MEDICINSKI I 65,00

68 ČOLIĆ ESAD AHMED FAK.ISL. NAUKA I 65,00

69 FRANJIĆ NIKOLA MARINA FILOZOFSKI I 65,00

70 LUČIĆ MARKO SANDA GRAĐEVINSKI I 65,00

71 PERIĆ DRAGO IVICA ELEKTROTEHN. I 64,75

72 TADIĆ BOSILJKO JOSIP PROMETNI 1 64,50

73 ĆURIĆ NIKO IVAN PRAVNI III 64,45

74 BANOVIĆ DRAGO IGOR PRAVNI II 64,25

75 IVANOVIĆ ZVONKO IRENA EKONOMSKI II 64,25

76 JOZINOVIĆ JANJKO JOSIP CEST.PROMET III 64,25

77 TOMIĆ RUŽICA MARINA EKONOMSKI III 64,25

78 DŽAMBO DRAGO MARIJANA A.LIK.UMJ. II 64,00

79 MUHAREMOVIĆ DŽEMAL ELDIN EDU-REHAB. 3 63,75

80 SLIŠKOVIĆ IVO SANJA PREHTEH. III 63,75

81 TOMIĆ MARA BOŽIDAR ELEKTROT.F. II 63,75

82 JUSUFOVIĆ ŠERIF HASAN ISL. PEDAG.FAK. IV 63,50

83 MARJANOVIĆ ANTO MIRJANA PREHAMBENO TEHNOLOŠKI 2 63,15

84 JOZIĆ DRAGO SANJA EKONOMSKI 4 63,00

85 KLARIĆ NIKO JOSIPA EKONOMIJA 2 63,00

86 TADIĆ ZLATKO ANDREA PMF IV 63,00

87 TOMIĆ STJEPAN BOJAN ELEKTROTEHN. II 63,00

88 ŽIVKOVIĆ ANTO ANA PMF II 63,00

89 BERBIĆ BENJAMIN DINKA FAK.ELEKTOTEHNIKE III 62,75

90 AHMETOVIĆ HAZIM ELDIJANA SAOBRAĆAJNI 2 62,50

91 BARBARIĆ VJEKO ANTO FILOZOFSKI II 62,50

92 HADŽIĆ HASO VEHID PRAVNI 3 62,50

93 PRASKO HAJRUDIN BEKIR MEDICINSKI I 62,50

94 PRAVDIĆ ANDRIJA VINKO EKONOMSKI II 62,50

95 STIPIĆ AUGUSTIN KRISTINA CESTOVNI P. I 62,50

96 ANTUKIĆ ŠIMUN BORIS ELEKTROTEHN. II 62,45

97 DŽAMBO ILIJA MIRKO ŠUMARSKI 5 62,45

98 NIKOLIĆ ANTO MONIKA FILOZOFSKI III 62,45

99 RAVNJAK MARKO IVAN ŠUMARSKI II 62,45

100 BOŠNJAK IVO ROBERT PROMETNI 2 62,25

101 MUFTIĆ ISMET AMMAR POLITIČKE ZNAN II 62,25

102 NAKIĆ IVICA MARIN SIGURNOST III 62,25

103 PERIĆ ZVONIMIR MIROSLAV MEDICINSKI IV 62,25

104 TOMIĆ BOŽIDAR BRANKA PRAVNI IV 62,25

105 ZOVKO FRANJO ANJA FILOZOFSKI I 62,25

106 BIJEDIĆ EDIN LEJLA METALURGIJA 4 62,00

107 HADŽIĆ FIKRET SABINA EKONOMSKI II 62,00

108 FRANJIĆ JOSIP ANITA EKONOMSKI III 61,75

109 MEHIĆ EDIB SAMIR PRAVNI III 61,75

110 VIDOŠ MARKO JELENA TEKSTILNO-TEHN. II 61,75

111 JUKIĆ DRAGO MIRJANA MATEMATIKA IV 61,45

112 JAKIĆ FRANC FRANCISKA PREHR.TEHN. I 61,25

113 JOZINOVIĆ MARIJAN DARIO PMF I 61,25

114 LOVRIĆ MATO ZORAN PMF I 61,25

115 BAKULA MARINKO DANICA POLITIČKE ZNAN III 61,00

116 GRABUS ZUHDIN AJDIN METALURŠKI 2 61,00

117 MARIĆ STIPO IVAN ELEKTROT.F. III 61,00

118 PRAVDIĆ ANDRIJA IVANA MATEMATIKA II 61,00

119 SOVIĆ MATO IVAN ELEKTROTEHN. I 61,00

120 ANTUKIĆ TADO JELENA POLJOPR. II 60,75

121 JUKIĆ PETAR MAJA EKONOMSKI III 60,75

122 SPAJIĆ IVICA PETAR STROJARSTVO I IV 60,75

123 TOMIĆ BOŽIDAR TOMISLAV FINANCIJSKI M II 60,75

124 JORGIĆ JOSIP DAJANA NOVINARSTVO 4 60,60

125 KAJIĆ ANTON JOZO RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE 3 60,50

126 VRANJKOVIĆ MARINKO ANTONIJA PRAVNI II 60,50

127 PAVKOVIĆ PETAR ANA PRAVNI II 60,25

128 ANDRIJEVIĆ DARKO MONIKA POLJOPRIVREDNI I 60,00

129 BARBARIĆ MARTIN BERNARDICA PREHR.TEHN. I 60,00

130 BAŠIĆ HUSEIN FATIMA PEDAGOŠKI 1 60,00

131 ĆORUŠA IVICA VEDRANA FILOZOFSKI III 60,00

132 GABELIĆ MARKO ANDREA PRAVNI III 60,00

133 IVEŠIĆ DRAGO MIRJANA PROMETNI 3 60,00

134 JUKIĆ JURAJ DOMINIK PMF I 60,00

135 KATAVA VINKO ANDRIJANA KULTUROLOGIJA I 60,00

136 KOVAČEVIĆ SEMIZ ELDIN PEDAGOŠKI 1 60,00

137 LUKIĆ STIPAN IVANA FILOZOFSKI I 60,00

138 MALIĆBEGOVIĆ ADNAN HANA EKONOMIJA 1 60,00

139 MANDURIĆ STIPO IVICA MAŠINSKI I 60,00

140 PAVLOVIĆ ILIJA MARIO MATEMATIČKI 1 60,00

141 SINANOVIĆ ASIM KENAN POLJOPR.PREHR I 60,00

142 TOMIĆ DRAGO INA-FRANCISKA POLJOPRIVREDNI I 60,00

143 RAIČ ŽELJKO MARIO EKONOMIJA 1 60,00

144 JUKIĆ ANTO KATARINA GRAĐEVINSKI 5 59,75

145 KAJIĆ MARIJAN DRAGANA PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA II 59,75

146 MARKOVIĆ STIPO MONIKA EKONOMSKI 2 59,75

147 AHMETOVIĆ MUSTAFA ALMIR SAOBRAĆAJNI 4 59,50

148 TOMIĆ PAVO DARIO SPORT I TJEL.ODG III 59,50

149 ZOVKO JOSIP MARKO EKONOMSKI III 59,50

150 JORGIĆ ANTUN MARINA HRVATSKI-ENGLESKI 5 59,25

151 MINKEK ŽELJKO MARIO ELEKTROTEHN. III 59,25

152 ANIĆ NIKO DANIJELA GRAĐEVINSKI 2 59,20

153 FILIPOVIĆ JOZO DRAŽEN CESTOVNI PR.. 3 59,00

154 KOSIĆ ILIJA TEA MEDICINSKI 5 59,00

155 MIKULIĆ MIROSLAV MARINA FILOZOFSKI II 59,00

156 JURANOVIĆ JOSIP LJILJANA EKONOMSKI II 58,95

157 KOSIĆ IVICA DANIJEL ELEKTROTEHN. I 58,75

158 ŠIŠIĆ MATO MARIJA PRIR.-MAT.I ODG.ZN. 1 58,75

159 HRKAĆ NIKO JELENA GRAĐEVINSKI II 58,55

160 JUKIĆ TADO MONIKA ŠUMARSKI 2 58,40

161 KLARIĆ NIKO MARIJANA EKONOMSKI II 58,40

162 UDOVIČIĆ FRANJO ANITA VETERINARSKI 2 58,40

163 OSTOJIĆ ŽELJKO IVAN GRAĐEVINSKI III 58,25

164 RAVNJAK PETAR MATEA PROMETNI 2 58,25

165 PRLJIĆ DRAGO JELENA MEDICINSKI 5 58,15

166 PAVLOVIĆ PETAR ANTO ELEKTROTEHN. I 57,70

167 RAMLJAK ANTO VANJA PREH.TEHN. III 57,60

168 VILIĆ BOSILJKO MARINA PROMETNI 5 57,60

169 DUBRAVIĆ EDIN EDINA PRED.ODGOJ I OBR. 1 57,50

170 HALILOVIĆ ESAD ANELA POLITEHNIČKI 1 57,50

171 UDOVIČIĆ IVACA ZORAN STOJ. I RAČ. II 57,45

172 UDOVIČIĆ IVO MARINKO ELEKTROTEHNIČKI 4 57,40

173 JURANOVIĆ JOSIP MIRJANA EKONOMSKI I 57,00

174 MATIJEVIĆ JOZO MARTINA EKONOMSKI III 56,55

175 BAKULA MARINKO GABRIJELA FILOZOFSKI I 56,25

176 BOŠNJAK IVO NIKOL PROMETNI 1 56,25

177 MEHINAGIĆ KEMAL OSMAN AUTOMATIKA I 56,25

178 VIDOVIĆ VINKO IVAN SAOBRAĆAJ 1 56,25

179 ZVEKIĆ RIFAT DŽANA ISLAMSKI PED II 56,25

180 ĆORUŠA IVICA VEDRAN ELEKTROTEHN III 56,00

181 JUSUFOVIĆ KEMAL SELMA ISL. PEDAG.FAK. IV 56,00

182 MATIJEVIĆ KATICA- PERO POLJOPR.PREHR II 56,00

183 PRASKO FAUD MERIMA PEDAGOŠKI 3 56,00

184 TOMIĆ DRAGO NIKOLINA UČITELJSKI 5 55,70

185 ŠUMIĆ DRGAGAN ANETA EKONOMSKI II 55,60

186 FALAK SLAVKO DUNJA BIOLOGIJA I KEMIJA III 55,50

187 MANDIĆ BRANKA MAJA EKONOMSKI II 55,45

188 ŠIMUNOVIĆ IVICA ANTONIO STOMATOLOŠKI II 55,45

189 ŠIRIĆ IVICA ARIANA PREH.BIOTEH. II 55,45

190 ĆURIĆ STIPO VEDRAN EKONOMSKI 3 55,40

191 BUDIMIR MARINKO MARIO GRAĐEVINSKI I-2C 55,25

192 ANTOLOVIĆ MIJO IVANA PRAVNI III 55,00

193 BUDIMIR DRAGO REANATA FILOZOFSKI I 55,00

194 IVEŠIĆ ZDRAVKO MARINA SAOBRAĆAJNI 1 55,00

195 JOZINOVIĆ JOSIP KRISTINA PREHRAMBENA 1 55,00

196 LONČAR PAVLE ILIJA STROJARSTVO I I 55,00

197 LUKIĆ NIKO IVAN GRAĐEVINSKI I-2C 55,00

198 SPAJIĆ ANTO KRISTINA CESTOVNI P. II 55,00

199 ŠIRIĆ ANTON-IVAN MONIKA POSL.EKONOMIJA III 55,00

200 TUTNJIĆ MUNIR MURIS PRAVNI 3 55,00

201 EFENDIĆ FEHIM NERMIN POVIJEST 3 54,25

202 MATEŠIĆ MARKO ANA PRAVNI III 54,25

203 TODOROVIĆ NOVAK MINJA FILOZOFSKI III 54,25

204 AJAN RIFET ENES MAŠINSKI 2 54,00

205 ALIHODŽIĆ ZAIM KENAN RADIOLOGIJA I 54,00

206 DUNĐER MIRKO SNJEŽANA PMF 2 54,00

207 KAJIĆ MARIJAN NADA PRAVNI IV 54,00

208 MARIĆ IVICA ANITA MENADŽMENT 2 54,00

209 PRIJIĆ ČAMIL ADIS ELEKROTEH. IV 54,00

210 BARBARIĆ MARIN IVICA ELEKTROTEHN. II 53,75

211 ĆURIĆ NIKOLA TONI POLJOPR. II 53,60

212 NIKOLIĆ ANTO KRISTINA SOC.RAD III 53,50

213 RAIČ ŽELJKO SILVIO EKONOMSKI II 53,40

214 BEĆIROVIĆ SABAHUDIN SILMA MEDICINSKI III 53,00

215 PRIJIĆ ČAMIL ADISA MEDICINSKI III 53,00

216 MINKEK ŽELJKO MARIJANA ŠUMARSKI II 52,75

217 KAJIĆ ZVONIMIR JOSIP ELEKROTEH. III 52,60

218 ĆURIĆ IVICA JOSIPA EKONOMSKI IV 52,50

219 ĆURIĆ IVICA JELENA EKONOMSKI IV 52,00

220 MATIJEVIĆ FRANJO DEJAN ELEKTROTEHNIČKI 5 52,00

221 PAVKOVIĆ PETAR VIKTOR ELEKTOTEH. II 52,00

222 UDOVIČIĆ TADIJA MAGDALENA PRIR.MAT,I OD,ZN. II 52,00

223 SPAJIĆ JOZO TOMISLAV VETERINARSKI 5 51,75

224 KREMENJAŠ KARLO ANDREA ŠUMARSKI 5 51,50

225 ĆURKOVIĆ PETAR JELENA PRAVNI 5 51,00

226 IVEŠIĆ ILIJA ANA ŽURNALISTIKA 3 50,40

227 BALUKČIĆ ANTO DRAGANA PMF 1 50,00

228 JURIĆ MARKO MARINA ZEMLJOPIS 1 50,00

229 MARINČIĆ DRAGO MARIN EKONOMIJA 1 50,00

230 MRKONJIĆ IVO FRANJO SAOBRAĆAJNI I 50,00

231 PRANJIĆ DRAGO IVANA SAN.INŽENJERST. I 50,00

232 PRAVDIĆ STIPO MARIJANA MATEMATIČKI 1 50,00

233 ŠUMIĆ ANTO KRISTINA GRAĐEVINSKI 1 50,00

234 TOPIĆ MARIJAN ANTO ELEKTROTEHNIČKI 1 50,00

235 LUKES FRANJO ANTO SAOBRAĆAJNI 2 49,55

236 RAMLJAK IVICA SLAVEN EKONOMSKI II 49,55

237 PERKOVIĆ ANTO GABRIJELA HORTIKULTURA II 49,25

238 MEHIĆ FIKRET AŠIR EKONOMIJA 5 48,85

239 HUSIČIĆ HASAN ALIJA EKONOMIJA 5 48,75

240 ZRNO BORO ANA PODUZETNIŠTVO 6 48,00

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba