U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, Udruženje “Medica” Zenica sa partnerima, danas je organizila organizator svečanog predstavljanja rezultata projekta “Održivi način suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” kroz edukaciju ekonomskog i psiho-socijalnog osnaživanja, a u okviru koje je priređena i “Modna revija” tokom koje su žene, djevojke i djeca predstavili samo dio onog što su osmislile i uradile do sada žene i djevojke svršenice edukacije ekonomskog psiho-socijalnog osnaživanja.

Udruženje “Medica” Zenica u okviru programa koji prati potrebe korisnika i zajednice razvila je i program edukacije ekonomskog i psiho-socijalnog osnaživanja žena, mladih i marginaliziranih grupa koji realizuje već punih 16 godina u edukativnom centru “Medice” Zenica, a na osnovu prilagođene metodologije šestu godinu u 16 ruralnih sredina na području Zeničko-dobojskog kantona.

Do sada, “Medica” Zenica je educirala i osnažila ukupno 1136 žena, mladih iz ranjivih i marginaliziranih grupa. U 2013. godini ukupno 174 žene i djevojke bile su uključene u ekonomsko i psiho-socijalno osnaživanje, i to 61 žena i djevojka u edukativnom centru “Medice” Zenica i 113 žena i djevojaka iz 6 ruralnih sredina: Jastrebac, Vukotići, Šerići, Bistrica, Begov Han i Kovači.

Također, “Medica” Zenica je u 2013. godini uspostavila Neformalnu mrežu žena iz ruralnih sredina koja okuplja i povezuje 19 ruralnih sredina sa područja Zeničko-dobojskog kantona: Općina Zenica (Arnauti, Briznik, Lokvine, Vrselje, Babino, Orahovica, Smajići, Kolići, Starina, Vukotići, Šerići, Jastrebac, Bistrica, Vranduk, Stranjani i Janjići), Općina Žepče (Begov Han) i Općina Zavidovići (Kovači). Iz navedenih ruralnih sredina prepoznate su, educirane i osnažene liderice koje u saradnji i koordinaciji sa “Medicom” Zenica kreiraju atmosferu i uslove, te nastavljaju aktivnosti za snažnije učešće žena u javnom i političkom životu.

(1 Glasaj)
Označeno