Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na 140. Sjednici /srijeda,11. decembar/ prijedloge tri Zakona koji su prošli javnu raspravu i bit će upućeni u daljnju skupštinsku proceduru. Radi se o Zakonu o prostornom uređenju i građenju,Zakonu o zaštiti od buke (usklađivanje sa novodonesenim federalnim Zakonom) i Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći.

U Zeničko-dobojskom kantonu se besplatna pravna pomoć ostvaruje Zavoda za besplatno pružanje pravne pomoći koji je osnovan 2005. godine i dosad je zastupao na sudovima više hiljada građana koji nisu u mogućnosti platiti advokate kao i građane koji po zakonu imaju pravo na branioca. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela dokument okvirnog budžeta 2014-2016.godine i dala saglasnost na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu. Razmatrana je i usvojena Informacija o statusu i radu udruženja boračke populacije sa područja Kantona. Ovaj dokument pruža obilje podataka o akativnostima ovih udruženja za koje Vlada godišnje izdvaja skoro pola miliona maraka. Usvojena je i Informacija o pokrenutim procesima izmjena općih akata visokoškolskih institucija u kojoj su dati komparativni podaci o naknadama i plaćama uposlenih na zeničkom i univerzitetima u nekim drugim kantonima.

Kad je u pitanju obrazovanje, Vlada je donijela zaključak o plaćanju zaostalih obaveza prijevoza učenika do škole u Ponijevu u iznosu od 87.000 KM. Ova odluka predstavlja realizaciju potpisanog Protokola o prijevozu 55 učenika hrvatske nacionalnosti do područne škole u Ponijevu, općina Žepče. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donesen je i set odluka o prenosu vodoprivrednih objekata koje je gradila Vlada Kantona na upravljanje i održavanje općinama i to od 2004. do 2012. dodine. Time su svi vodovodi i ostali objekti iz ove oblasti preneseni u vlasništvo općinama koje su ih dužne održavati. Vlada je usvojila i dopune mjera štednje kad je u pitanju plaćanje prijevoza uposlenika Zeničko-dobojskog kantona kojima se dodatno vrše uštede na ovim stavkama iz budžeta.

Na ovoj sjednici, pored Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, doneseno je i nekoliko finansijskih odluka od kojih vrijedi pomenuti odobrenje 9.000 KM Anti Tadiću demobilisanom borcu iz Žepča na ime stambenog zbrinjavanja i Seniji Pobrić, porodici umrlog demobilisanog borca za iste svrhe – 15.000 KM. Uz to, odobreno je i 20.000 KM za vakcinaciju domaćih životinja protiv crnog prišta.

(0 glasova)
Označeno