Namjera američke vladine agencije USAID je da iz oformljenog fonda za pomoć dodjeljuje grantove privrednim subjektima u saniranju šteta nastalih od posljedica poplava na području Bosne i Hercegovine. Ova tema bila je razlogom današnje (15. 07.2014.) posjete Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Dinu Karić i Asju Nikšić, predstavnice USAID-a koje trenutno rade na implementaciji projekta FIRMA primio je Munib Husejnagić, premijer u ostavci, zajedno sa ministrima privrede (Muhamed Husić), prostornog uređenja (Edin Terzić) i finansija (Sabina Heljić).

Predstavnice USAID-a interesirale su se za obim šteta u privredi na području Kantona. One su također izložile plan realizacije projekta FIRMA naglasivši da će se u prvoj fazi grantovima iz fonda koji je osnovao USAID prvenstveno pomoći proizvodne firme, a u drugoj fazi i one koje se ne bave direktno proizvodnjom.

Premijer Husejnagić prezentirao je podatke o štetama u privredi kazavši da osim proizvodnih preduzeća ima i veliki broj malih firmi i obrta koji su imali totalne štete na objektima i sada ne rade. To je naročito specifikum privredne situacije na području Općine Maglaj, kazao je premijer. On je naglasio da je Vlada Kantona tražila od općina da sačine registar šteta po svakom proizvodnom subjektu i to iz više razloga. Prvi je da se na sistemski način uvodi pomoć u oštećena privredna društva, a drugi je u tome što više nivoa vlasti upućuje pomoć, a također i različite domaće i strane organizacije i institucije. Da se ne bi dogodilo da jedno preduzeće primi pomoć iz više izvora, a drugo ne primi ništa, registar šteta po privrednim subjektima je neophodnost, kazao je premijer. U tom smislu Ministarstvo privrede Kantona sačinilo je kriterije prema kojima će Vlada Kantona dodjeljivati sredstva, a predstavnice USAID-a izrazile su interesovanje za ove kriterije naglasivši da i USAID ima također svoje kriterije pa bi u cilju efikasnosti bilo dobro usporediti ne samo principe po kojima će se dodjeljivati pomoć već i bazu podataka o oštećenim firmama i kompanijama. Na ovom sastanku dogovoreno je da se i u narednom periodu vrši koordinacija između Vlade Kantona i USAID-a u efikasnom distribuiranju svih oblika podrške i pomoći tako neophodnih privrednicima s područja Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon okončanja razgovora u Uredu premijera, predstavnice USAID-a nastavile su sastanak sa ministrom privrede u vezi sa pomenutim temama.

(0 glasova)
Označeno