Na osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni operativni centar izvještava Vas o sljedećem. Putem telefonskog broja 121 Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Na području Kantona promet se odvija bez zastoja na svim glavnim putnim pravcima. Prometuje se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Kiša koja pada ili je padala pogoduje pojavi odrona zemlje i kamenog materijala na kolovoz.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.
Snabdijevanje vodom je normalno.
Telekomunikacijski promet je u funkciji.
Vodostaj rijeka na području Kantona je u porastu.

Na mjernom mjestu u Zenici visina vodostaja rijeke Bosne u 08:00 sati iznosi 340 cm, sa tedencijom porasta na granici izlijevanja. U 09:50 visina vodostaja na mjernom mjestu u Zenici iznosi 345 cm.

Stanje vodostaja i putnih komunikacija

Zenica: Podvožnjak u naselju Nemila poplavljen, neprohodan za autobuski promet.

Regionalni put Nemila - Bistričak trenutno obustavljen zbog manjeg odrona, mehanizacija na terenu i vrši čišćenje.

Selo Plahovići trenutno odron i klizište zatvorilo putnu komunikaciju. Selo bez putne komunikacije.

Također je registrovano klizište koje se nalazi na relaciji Zenica - Babino mjesto Kula, koja ne ugrožava putnu komunikaciju, angažirana mehanizacija. Putna komunikaciji Seoci - Živkovići trenutno je u prekidu zbog manjeg odrona koje će u tijeku dana biti otklonjeno.

Kakanj: Vodostaji rijeka: Bosna, Ribnica, Trstionica i Zgošća su u porastu zbog padavina. Nivo rijeke Bosne se povećao oko 1 metar i još je u stalnom porastu. Pritoke za sada ne stvaraju veće probleme na području Općine.

Olovo: Saobraćaj se na lokalnim putevima I i II kategorije odvija otežano zbog poledice. Otežano odvijenje saobraćaja na Regionalnom putu R-467 Olovo – Zavidovići zbog odrona u mjestu Čuništa. Obaviješten izvođač radova koji se uputio prema odronu.
Vodostaj rijeke Krivaje: + 150 cm

Zavidovići: Kiša koja je padala tokom cijele noći za sada ne stvara probleme.
Do trenutka slanja izvještaja zabilježeno je jedno aktiviranje klizišta na lokalnom putu Brezik-Memići. Vodostaj rijeka: BOSNA, KRIVAJA, GOSTOVIĆ- povišen, u daljem porastu.

Maglaj: Vodostaj rijeke Bosne u porastu za sada nema izlijevanja.

Tešanj: Vodostaj rijeka: BOSNA, USORA, TEŠANJKA- povećani sa tendencijom daljeg rasta. Vodostaj Usore u Kaloševiću jutros je iznosio 166 cm.

Žepče: MZ Željezno Polje, u mjestu Čole došlo je do pokretanja klizišta koje prijeti putnoj komunikaciji Donja Golubinja – Mjestova Ravan. Rijeka Željeznica u granicama normale. Ekipa Civile zaštite trenutno na terenu. Angažirana mehanizacija na saniranju klizišta.

Doboj-jug: Obilaskom terena Civilne zaštite nije došlo do izlijevanje rijeka Usore i Bosne u najplićem dijelu korita rijeka, vodostaj je metar ispod kritične točke izlijevanja.

Visoko: Stanje vodostaja- Rijeka Bosna je visoka, rijeka Fojnica u porastu. Zabilježena su manja izlijevanja rijeke Bosne. Na području općine registrirana su klizišta. Ekipe na terenu.
Detaljnje informacije očekujemo do povratka ekipe sa terena.

Ekipa Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona obilaskom terena ugroženih područja prošlim poplavama je konstatovala da potoci i pritoke su u granicama normalnog vodostaja za ovaj period, trenutno nema ugrožavanja stanovništva.

Direktor

Sead Džanović, prof.odb. i sig.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba