Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona potpisao je ugovore sa 34 ustanove apotekarske djelatnosti sa područja Kantona o snabdijevanju osiguranih osoba  sa Liste esencijalnih lijekova. Na taj način je osigurana maksimalna dostupnost građana lijekovima na području svih općina ZDK-a.

Spisak lijekova sa Liste esencijalnih lijekova nije promijenjen i na njoj je ostalo 675 zaštićenih naziva, ali se očekuje uskoro da  lista bude revidirana.

Za realizaciju ovogodišnjeg programa Liste esencijalnih lijekova iz budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a izdvojiti će se do 22 miliona KM, a za dodatne lijekove još oko  700 hiljada KM, koji će se odobravati po posebnim odobrenjima ministarstva, i istovremeno će Zavod finansirati i bolničku listu lijekova.

Prema riječima Senaida Begića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a, potpisani ugovori važe za 2015. godinu, a temlje se na principima jedinstvene metodologije utvrđivanja kriterija i mjerila, koji u ovoj oblasti vrijede za područje Federacije BiH, i utvrđenim novim procedurama ugovaranja između zdravstvenih ustanova.

Poslije višemjesečnih pregovora Zavoda zdravstvenog osiguranja, Ministarstva zdravstva i Farmaceutske komore ZDK-a, postignut je dogovor kojim će se održati stabilnost cjelokupnog zdravstvenog sistema.

Osnovna izmjena u potpisanim ugovorima, u odnosu na dosadašnju praksu, je uvođenje plaćanja jednokratne naknade u iznosu od 1,64 KM za lijekove sa 'Esencijalne liste'. Na ovaj način se ukinula dosadašanja marža od 16 posto, koja je poskupljivala nabavku lijekova.

(FENA)

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba