Na 32. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona održanoj 29.10.2015. godine, primljena je na znanje Informacija o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, te je zaduženo navedeno ministarstvo da pokrene proceduru prijema stotinu novih policijskih službenika u činu policajac, na način i u proceduri propisanoj Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona.

U sačinjenoj Informaciji je pojašnjeno da je izvršenom analizom popunjenosti radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije utvrđeno da od ukupnog broja sistematizovanih 1235 radnih mjesta, trenutno nedostaju 243 policijska službenika, a imajući u vidu broj policijskih službenika koji je planiran za odlazak u starosnu penziju, kao i dosadašnju dinamiku prijema policijskih službenika, evidentno je da će se broj upražnjenih radnih mjesta znatno povećati. Radi osiguranja kontinuiteta rada Ministarstva i potrebe obavljanja posla, kao i dužine trajanja postupka prijema i obuke policijskih službenika, zatražena je saglasnost za prijem policijskih službenika, a što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona i odobrila svojim Zaključkom.

Na održanoj 32. sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je primila na znanje  i Informaciju o prometu sekundarnih sirovina u vezi sa krivičnim djelima teška krađa i oštećenje tuđe stvari, koja je sačinjena i dostavljena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. U predmetnoj informaciji su prezentirani podaci o krivičnim djelima izvršenim na štetu javnih preduzeća. Kako je pojašnjeno, izvršenom analizom krivičnih djela počinjenih u posljednje tri godine i prvih devet mjeseci tekuće godine, sa akcentom na ona koja su izvršena na štetu javnih preduzeća "Elektroprivreda BiH", "Elektrodistribucija Zenica", "BH Telecom" i "Željeznice FBiH", utvrđeno je da su meta počinilaca krivičnih djela bili objekti, oprema i postrojenja pomenutih preduzeća na području cijelog kantona, koji se obično nalaze na lokacijama udaljenim od naseljenih mjesta i koja često nemaju fizičku zaštitu, niti su pokriveni video nadzorom ili drugim dojavnim sistemima, što bi uveliko doprinjelo bržem i efikasnijem rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela i otkrivanju počinilaca istih. Kriminalističkom obradom navedenih krivičnih djela utvrđeno je da je izvršenjem istih oštećenim preduzećima nanesena materijalna šteta u iznosu od oko 840.000,00 KM, dok je indirektna materijalna šteta znatno veća, jer je otuđenje predmeta sa objekata i postrojenja gore navedenih preduzeća za posljedicu imalo prekide u napajanju električnom energijom stanovništva i privrednih subjekata, prekide u telekomunikacijama, kao i prekide u odvijanju željezničkog saobraćaja.

Budući da su izvršioci krivičnih djela otuđene predmete uglavnom prodavali na otkupnim stanicama sekundarnih sirovina, što otežava dokazivanje i otkrivanje izvršilaca krivičnih djela, u predmetnoj informaciji su predložene određene mjere u smislu unapređenje zakonskih propisa koji uređuju ovu oblast, sa ciljem bolje i efikasnije kontrole ovih stanica, te sankcionisanja lica koja se bave nezakonitim otkupom. Takođe je predmetnom informacijom dostavljen detaljan pregled svih legalnih i nelegalnih stanica za otkup sekundarnih sirovina na području Zeničko-dobojskog kantona, kako bi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove mogla poduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Sve poduzete aktivnosti i predložene mjere imaju za cilj poboljšanje stanja kada je u pitanju ova problematika, sa ciljem prevencije i efikasnijeg sankcionisanja.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba